”Äntligen slängs socialtjänstens slaskpärmar på historiens sophög”

Akademikerförbundet SSR tillstyrker i ett remissvar lagförslaget om att göra anmälningar som gäller barn sökbara. "Medlemmar hos oss har länge pekat på att nuvarande lag hindrar socialtjänsten från att skydda barn som riskerar att fara illa", säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

I debatten har det nyligen uppmärksammats att socialtjänsten sparar orosanmälningar om barn, som det inte inleds utredning om, i en pärm. Det görs eftersom lagen tvingar socialtjänsten att agera på det viset. Om inte en utredning har påbörjats, får anmälningar inte göras sökbara.

– Det här är en lag som sätter integriteten hos föräldrar högre än utsatta barns rätt till skydd och stöd. Det har medlemmar hos oss påpekat länge. Det får konsekvenser för barn som riskerar att fara illa. Med dagens system riskerar barn i farozonen att hamna utanför socialtjänstens radar, för att socialsekreterare inte får göra på något annat sätt, säger Heike Erkers.

I kommunerna kallas dessa pärmar ibland ”kronologisk pärm”, ibland för ”slaskpärm”. Nu är dock ett lagförslag ute på slutremiss som ska ändra på lagen. Akademikerförbundet SSR skickar idag in sitt remissvar där man tillstyrker lagförslaget.

– Lagen kan inte ändras fort nog. Äntligen sätts barnens rätt till skydd i första rummet, precis som medlemmar hos oss länge önskat. Äntligen kan de så kallade slaskpärmarna få slängas på historiens sophög, säger Heike Erkers.