”Avtalsbrott” – kritik mot regeringens hantering av omställningsstudiestödet

Omställningsstudiestöd

"Akademikerförbundet SSRs samhällspolitiska chef Ursula Berge beskriver det som sker som ett löftesbrott gentemot arbetstagarna och ett avtalsbrott gentemot arbetsmarknadens parter.

Läs förbundets och andras kritik mot regeringens implementering av reformen.

Detta eftersom det nya huvudavtalet kompletterades med en överenskommelse där det framgår att staten åtar sig att leverera vissa saker, inte minst gällande omställningsstudiestödet som var den största uppsidan för den fackliga rörelsen.

Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR

– Men ett omställningsstudiestöd som ingen får, eller väldigt få nås av, är ju ingen uppsida. I denna historiska överenskommelse ligger ett volymantagande och om inte staten kan leverera på den volymen, kan man inte se det på ett annat sätt än att det är ett avtalsbrott."

Läs hela artikeln här: