Den feministiska revolutionen

Kvinna

Vi följer det på nyheterna; protesterna, demonstrationerna, brännandet av slöjor och hår som klipps. Kvinnor som visar att nu får det vara nog. Men många i Sverige ser slöjan som en symbol för underkastelse och vill tvinga svenska muslimer att ta av sig slöjan. Det vill säga att även här finns det starka åsikter om vad kvinnor har eller inte har på sig. Damned if you do, damned if you don't.

Åratal av förtryck har förvandlat Iran till en tryckkokare. Trots hårda repressalier så står de på sig. De modiga demonstranterna som efter det att Mahsa Amini avlidit efter att gripits av sedlighetspolisen demonstrerar i olika iranska städer i det som har kommit att kallas den feministiska revolutionen. Mahsa Aminis var droppen som fick bägaren att rinna över.

Många är solidariska med iranska kvinnor

Det är inte första gången som det iranska folket tar till demonstrationer mot det repressiva styret, men den här gången är det kvinnorna som står i fokus. Demonstranterna ropar efter solidaritet och att vi ska uppmärksamma det som händer i Iran, att vi inte får bli tysta. I Sverige har, förutom nyhetsmedier, även många tongivande influensers, skribenter och tyckare, främst kvinnor, uppmärksammat demonstrationerna och uttalat sin solidaritet.

Vad krävs det för att visa sitt stöd?

Samtidigt får svenska, muslimska kvinnor med slöja, uppmaningar att de måste bränna sina slöjor för att visa sitt stöd. För dem räcker det inte att ”bara” uttala sin solidaritet. Andra handlingar krävs. De mäts med andra måttstockar och blir avkrävda andra handlingar. Men även här är den enskilda kvinnans val att bära eller inte bära slöja något som andra vill kunna påverka och har åsikter om.

Diskriminering mot muslimer överrepresenterad i statistiken

Förra året fick Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om förekomsten av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. I delrapporten som publicerades i mars i år kunde DO dra slutsatsen att det finns tecken på att diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning i 52 procent av fallen även samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Det faktiska antalet anmälningar om diskriminering som har samband med just islam är anmärkningsvärt högt, även i relation till antalet personer som tillhör islam i Sverige. Vad gäller anmälningar om diskriminering i arbetslivet handlar de flesta anmälningar om kollegor som kallar muslimer öknamn eller blir misstrodda av kollegor. I flera fall beskrivs att trakasserierna har samband med att arbetstagaren bär slöja. Än en gång sticker arbetslivet ut negativt när det gäller antalet anmälningar - här har arbetsmarknadens parter ett stort ansvar.

Varje kvinnas enskilda val

Vi måste både kunna vara solidariska och höja vår röst till stöd för kvinnorna i Iran och stödja deras kamp för friheten att välja att bära slöja eller inte samtidigt som vi också stödjer samma frihet i Sverige. Vi måste arbeta aktivt med att förebygga och motverka diskriminering i arbetslivet på grund av religion. Det ska finnas en nolltolerans mot trakasserier på alla arbetsplatser. Det måste vara den enskildes val och rätt att välja att använda slöja eller ej och det får inte påverka hur arbetsmarknaden ser på ens kompetens.

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetet för en god arbetsmiljö och mot diskriminering. Akademikerförbundet SSR utbildar förtroendevalda och medlemmar om diskrimineringslagen, arbetet med aktiva åtgärder och vad vi alla kan göra för att bidra till en arbetsmarknad fri från diskriminering. Vi har alla ett ansvar att påtala om kollegor kränks, trakasseras eller diskrimineras på andra sätt.

Vill du veta mer? Läs här eller titta på något av våra seminarier på temat diskriminering.