Det kommer krävas resurser för att beta av den sociala skulden 

livesändning från studio

Idag släppte förbundet rapporten Den sociala skulden i skuggan av pandemin i samband med ett kongresseminarium med statssekreterare dr Maja Fjaestad.

Rapporten som är en del i projektet Uppdrag Välfärd är författad av förbundets socialpolitiska chef Fredrik Hjulström som på seminariet bland annat konstaterade att kommuner och regeringen måste säkerställa att socialtjänsten har rätt resurser att utföra arbetet både under och efter pandemin, när den sociala skulden ska hanteras. 

Lunchsamtalet leddes av förbundsekonom Simon Vinge som också är projektledare för Uppdrag Välfärd. Han inledde seminariet med att konstatera att 

– Det går ett spöke genom den offentliga sektorn där många kommuner sparar pengar idag, trots behoven. Det syns inte minst i det ofta nedprioriterade förebyggande arbetet och i den växande sociala skulden som vi presenterar i rapporten idag, inom vårt fokus “Uppdrag välfärd”. 

Maja Fjaestad som är statssekreterare i Socialdepartementet och det senaste året haft fullt fokus på pandemin inledde med att framföra regeringens tack till förbundets medlemmar för allt arbete under året. Hon konstaterade att socialtjänstens medarbetare har utfört mycket viktigt arbete och hon önskade förbundet en bra kongress. 

Maja Fjaestad talade om vikten av generell välfärd och satsningar på omsorg – liksom betydelsen av starka professioner och uttryckte flera gånger en vilja att ta del av förbundets medlemmars erfarenheter för att kunna använda som underlag i regeringens fortsatta arbete. 

Statssekreteraren instämmer med Akademikerförbundet SSR i att lagstiftningen på det sociala området måste ge bättre vägledning.  

– Vi har gjort historiskt stora tillskott till kommunerna – och jag förutsätter att kommunerna använder sitt starka ekonomiska resultat till att investera i social omsorg och välfärd, och inte till skattesänkningar vilket jag personligen tycker är oacceptabelt, sa Maja Fjaestad bland annat. 

Se seminariet på YouTube här.

Läs rapporten här.