Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

Det höjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare kommer skada Sveriges konkurrenskraft, välfärd och forskning. Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det måste förbli attraktivt att söka sig till Sverige även i framtiden, skriver ordföranden för samtliga 21 Sacoförbund. 

Läs artikeln på Expressen Debatt.

Läs även förbundets remissvar som avvisade förslaget i sin helhet.

Nedan i bilaga, även det öppna brevet till migrationsminister Maria Malmer Stenergard samt frågor och svar i sakfrågan (Q&A)