En vecka fri från våld

Den 22-28 november uppmärksammar Akademikerförbundet SSR En vecka fri från våld – ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet arrangeras för sjätte året i rad och uppmärksammas av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna med fler. 

Att ha såväl ett privatliv som ett arbetsliv fritt från våld är en mänsklig rättighet. Trots det är det inte en självklarhet för alla. Vi på Akademikerförbundet SSR uppmärksammar En vecka fri från våld eftersom våra medlemmar riskerar att både möta våld i sitt arbetsliv och i sitt privatliv.

Undersökningar visar att var fjärde kvinna någon gång har utsatts för våld av nuvarande eller före detta partner. Också män och personer i samkönade relationer kan drabbas. Att utsättas för våld har stora konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan både på lång och kort sikt.

Våldet kan få så allvarliga konsekvenser att det blir en fråga om liv och död. Förutom den personliga tragedin som våld i nära relationer innebär så påverkar det också arbetslivet, vilket gör det till en facklig fråga. Våldet leder till sjukskrivningar och otrygghet. Hemarbete och restriktionerna till följd av covid-19 har skapat en ännu större utsatthet för den som upplever våld i hemmet där möjligheten att kontrollera sin partner har blivit större och möjligheten för den utsatta att få en fristad i arbetet mindre.

Många av våra medlemmar arbetar inom yrken där det också finns risk att utsättas för våld. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda en arbetsplats fri från hot och våld. Förutom att tydligt fastslå att det råder nolltolerans mot trakasserier, hot och våld så är ett aktivt arbete mot hot och våld nödvändigt. Här nedan har vi samlat en del material på temat om hot och våld i arbetslivet.