Våld i nära relationer och Corona

Toktam Janhangiry och Marie Persson

Åtgärderna för att minska smittspridning av Covid-19 har lett till att våld i nära relationer ökat. Det säger polis, Akademikerförbundet SSR:s medlemmar och WHO. 150 000 barn beräknas leva i en familj där någon blir utsatt för våld. I månadens avsnitt av Socialtjänstpodden berättar Kompetenscentrum mot våld i nära relationer hur kommunerna i Skåne ställt om sin verksamhet för att möta det ökade behovet av stöd och hjälp.

Alla ska våga ställa frågan

Toktam Janhangiry och Marie Persson arbetar på Kompetenscentrum mot våld i nära relationer i Malmö, som har avtal med 20 skånska kommuner. De bedriver utbildningar om våld i nära relationer för kommunanställda och kommunpolitiker. Syftet med utbildningarna är att alla kommunanställda som möter invånare ska ha kunskap om våld i nära relationer, våga fråga om våldsutsatthet och veta vad de ska göra med svaret om de får veta att någon blir utsatt för våld.

Att nå ut till fler

Centrumet märker att kommunerna förändrat sitt arbetssätt för att nå ut till fler personer just nu. Toktam berättar att de ser att kommunerna börjat använda sig mer av sociala medier för nå ut med vart man kan vända sig om man blir utsatt för våld. Många kommuner har börjat tänka utanför boxen och blivit mer kreativa för att nå grupper som man annars inte når. En del kommuner ser att ekonomiskt bistånd får mer ansökningar om hjälp på grund av våld i nära relationer. I andra är det främst elevhälsan som hör av sig eftersom de har mycket kontakt med elever som har distansundervisning och som är oroliga för att bli bortgifta så fort reserestriktionerna släpps. Toktam menar att det är tydligt för många i samhället att Covid-19 leder till större risk för att utsätta andra för våld och för att själv bli utsatt för våld. Alla kommuner ser inte en ökad efterfrågan, men Toktams bedömning är att efterfrågan på stöd kommer att öka i höst när även gymnasieelever kommer tillbaka till sina skolor och samhället öppnat upp mer.

Mer kvar att göra

Marie säger att det är bra att kommunerna börjat förändra hur de vanligtvis kommunicerar med kommuninvånarna och de behöver göra det ännu mer. Mottagningstider behöver utökas så att våldsutsatta kan nå socialtjänsten när de har möjlighet att prata. Öppettider på två timmar per dag är svåra att passa när man spenderar sina dagar med den som utsätter en för våld. Fler måste våga ställa frågan: Hur har du det hemma? Blir du utsatt för våld? Kommunanställda behöver också bli bättre på att berätta om vart man kan vända sig om det skulle vara så att man blir utsatt för våld. Tillgängligheten måste helt enkelt öka. Sen måste man fortsätta tänka våldförebyggande genom att prata om könsroller, normer och att man har rätt att säga nej när andra människor kränker ens person fysiskt eller psykiskt. Toktam tillägger att en utbildning i våld i nära relationer inte är något man blir färdig med utan det är ett första steg på resan att försöka motverka det här stora samhällsproblemet. Det är en process som aldrig tar slut där det uppstår ny problematik och ny utsatthet hela tiden. Kompetenscentrumet har också behövt ställa om sin verksamhet till att ge digitala utbildningar vilket har sina utmaningar men som också gör att fler kan delta. Fördelen med de digitala utbildningarna är att nu deltar anställda från flera kommuner som kan utbyta erfarenheter och hitta nya vägar till samarbete.

Med det här avsnittet tackar Socialtjänstpodden för den här våren. I höst återkommer vi med nya avsnitt. Du får gärna tipsa oss om ämnen som Toktam Jahangiry gjorde, eller om personer som du skulle vilja höra i podden. Skicka dina tips hit.  

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts / iTunes | Soundcloud eller här på webben.