Facket överbygger klyftan mellan studier och arbetsliv

Det är snart ett år sedan Folkhälsomyndigheten gick ut med rekommendationer om hemarbete. Det är snart ett år sedan högskolor och universitet runt om i landet behövde ställa om till distansundervisning. Sedan dess har vi stött på många frågor från oroliga studenter – allt ifrån vad en kan tänkas arbeta med efter examen till hur en ska tänka under jobbsökning i pandemitider. Dessa frågor kan bitvis vara kluriga och leder till ett sorts inre resonemang: Hur ska vi som fack- och professionsförbund arbeta för studenterna, särskilt nu när det stormar? 

Det är vida känt att arbetslösheten i Sverige gått upp till följd av Coronapandemin. Arbetslösheten nådde under år 2020 nivåer som påminner om situationen efter finanskrisen 2008. SCB:s mätningar visar resultat på 8,3 procent år 2020 jämfört med 8,6 procent tio år tidigare, dessa siffror beräknas inte förbättras under 2021, snarare tvärtom. 

Konjunkturkänslighet kombinerad med en på vissa håll hög konkurrens om jobb skapar osäkerhet bland studenter som tar examen – något som kan märkas på ökningen av sökande till högskoleutbildningar HT20 med 13 procent, eller 47 000 personer. 

Facket hjälper dig att hålla koll

Det är inte konstigt om du känner att framtiden är oviss. Särskilt om du precis tagit eller i närtid kommer att ta din examen. Som nyexaminerad gäller det att ha koll på arbetsmarknaden och din profession, såväl som att veta vad du bör tänka på under jobbsökningsprocessen. Behovet av råd och stöd är större än någonsin. Fackets roll, att överbygga klyftan mellan studier och arbetsliv, är central.

Karriärvecka

Studenter vänder sig ständigt till oss studentombudsmän med frågor om framtida karriärval, inriktningar, löneläge och mycket mer. Det hör till det vanliga. Det senaste halvåret har vi dock sett en tydlig ökning i intresse för frågor kring att marknadsföra den egna kompetensen på bästa sätt. För att möta upp behovet och förbereda studenter på examen, arbetsliv och karriären som kommer bjuder Akademikerförbundet SSR in till en karriärvecka i slutet av april 2021. Karriärveckan är nio föreläsningar som besvarar frågor som “Hur ska jag tänka inför examen och jobbsökande?”, “Var finns jobben just nu?”, “Hur går jag över huvud taget tillväga?”. 

Kom närmre arbetslivet

Vi kan inte möta våra studentmedlemmar i samma utsträckning som tidigare men fortsätter finnas där som en trygghet att luta sig emot. Vi på Akademikerförbundet SSR står stadigt för dig, redo att hjälpa till om det skulle behövas. Vi organiserar cirka 75 000 personer utbildade inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi, personalvetenskap, folkhälsovetenskap och socialt arbete. Att gå med i facket är den smartaste investeringen du kan göra under din studietid. Med oss kommer du närmare arbetslivet!