Fick kommunerna för mycket pengar?

Vad har egentligen hänt med kommunsektorn sedan pandemin kom? Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, Sveriges kommuner och regioner, var med i podden för två år sedan – vilket känns som en evighet med tanke på vad som hänt under tiden.

Mycket av välfärden sker i våra kommuner så vi kommer inte undan någon av de stora debatterna som pågår, vare sig det handlar om effektiviseringar, gängbrottslighet eller stora offentliga satsningar. 

1: Vad har vi lärt oss från pandemin, och hur kan samhället vara förberett nästa gång?

5: Coronakommissionens svidande kritik. Hur får vi medarbetare till välfärden?

9: ”Välfärden fick för mycket pengar”

11: Är det rimligt att många kommuner sänker skatten mitt i en pandemi?

17: Vad vi ska göra med de så kallade effektiviseringarna

19: Automatisering och digitalisering – händer det något?

22: Varför sker inte det socialt förebyggande arbetet ute i kommunerna

29: Socialtjänsten kommer alltid sist

31: Vad vi får för valrörelse – och hjälper kommunpolitiken oss att förutspå den?

38: Vi fick en välfärdsdebatt under pandemin – men kommer vi glömma bort den igen?