Förbundet uppvaktade arbetsmarknadsministern

Förbundsordförande Heike Erkers uppvaktade arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Viktiga frågor på dagordningen:

1. arbetsmarknadspolitiken måste få mer resurser för en aktiv arbetsmarknadspolitik för att möta den begynnande lågkonjunkturen eftersom den bär med sig stor risk för högre arbetslöshet, inte minst långtidsarbetslöshet.

2. Arbetsförmedlingen måste ges riktade medel för verkningsfulla åtgärder för att få dem som står längst ifrån arbetsmarknaden i arbete och utbildning, inte minst utlandsfödda kvinnor.

3. Akademikerförbundet SSR är oroar sig för politiska signaler att omställningsstudiestödet bara ska riktas till dem som vill utbilda sig till bristyrken, men fick tydliga försäkringar från arbetsmarknadsminister Johan Pehrson att alla ska ges möjlighet att utvecklas i sitt arbetsliv, oavsett yrkets konkurrenssituation.

Ett konstruktivt och framåtsyftande samtal med ministern!