Glada besked om översynen av LAS

Under torsdagen den 29 oktober 2020 meddelade regeringen att de kommer gå vidare med parternas förslag som grund vid revideringen av Lagen om anställningsskydd, LAS. Förbundet är glada över beskedet, men vad innebär det och vad händer nu? Se Markus Furuberg, förhandlingschef berätta mer.