Hur har chefer haft det under pandemin?

Det har varit en tuff vår för alla, både för chefer och för medarbetare. Olika verksamheter har påverkats olika mycket, och medan vissa fått ställa om, har andra avvecklat. Men hur har chefer egentligen haft det under vårens Coronapandemi? Hör Helena Niklasson, chefsförhandlare, och Vesna Jovic, vikarierande socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, prata om hur chefer kan hantera kriser och vikten av återhämtning. 

Vad har chefer behövt för råd och stöd? Har man klarat personalsituationen och arbetsmiljöansvaret? Hur har det gått att jobba mer på distans, att leda på distans? 

Krisen har krävt snabba omställningar för många, men vi ser också att chefer och medarbetare klarat det bra. I chefsundersökningen som Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening gjorde i maj har 1064 chefer svarat. Cheferna uppfattar själva att de klarat sitt arbete bättre än vad de anser att myndigheterna har gjort. Man har i hög grad haft tillräcklig skyddsutrustning, och 8 av 10 har klarat sitt arbetsmiljöansvar. Dessutom tyder svaren på att chefer har bra stöd av överordnade chefer och sina chefskollegor.

Vad kan vi lära oss till nästa kris? Kan vi förändra strukturen och säkerställa att vi är bättre rustade på sikt? Många chefers stora utmaning har varit att hinna stämma av, informera och ha kontakt med medarbetare under krisen – på distans eller på plats. En viktig fråga för framtiden är hur många medarbetare per chef som är rimligt. Hur många kan man leda om man ska kunna vara närvarande?

Vi avrundar podden med att diskutera stressen och övertiden som pandemin har inneburit. Det är dags att tänka på återhämtningen och reflektera över lärdomar från vårens krisarbete.

Lyssna på Spotify | Acast | Apple Podcasts/ iTunes | Soundcloud eller direkt här på webben.