”Huvudmannaskapsfrågan är inte viktigast”

Cecilia Fahlberg och Ursula Berge

– De senaste förslagen rörande Arbetsförmedlingens reformering behöver inte vara fel, men de är en väldigt liten del av vad som måste göras, säger Cecilia Fahlberg, tidigare arbetsmarknadsutredare, ordförande för Unionen och nu fristående arbetsmarknadsexpert, i veckans Samhällsvetarpodden.

I vilket politiskt landskap drevs den arbetsmarknadsutredning som du ledde 2016–2019?

– Under nästan hela utredningen var det ett känsligt politiskt läge. Hela tiden debatterades ökad privatisering som lösningen på allt. Den insikten gjorde jag ganska snabbt att så inte var fallet. Det är tvärtom breda och helt andra lösningar som krävs, inleder Cecilia Fahlberg podden med.

Vad tänkte du runt Januariavtalet som kom bara några veckor innan du lade ditt slutbetänkande? Speciellt punkt 18 rörde ju verkligen din utredning

– Det var naturligtvis en dålig tajmning. Inte minst beroende på att en av mina huvudpoänger i utredningen var att arbetsmarknadspolitiken hämmas av den kortsiktiga detaljinriktade politiska styrningen.

– Det fokus som fanns runt privatiseringsfrågan var synd. Då missar man alla de andra områdena som är så viktiga som kompetensförsörjning, utbildningsfrågor och vägledning.

– Vägledningen är till exempel väldigt eftersatt. Med tanke på hur arbetslöshetens sammansättning ser ut är ju utbildning en nyckelfråga. Men då behövs det ett rejält stöd. Det behövs en digital infrastruktur och en upprustad vägledning. Vi la vårt delbetänkande 2017 och sedan dess har ingenting hänt.

– En annan viktig fråga är kompetensförsörjning. Flera olika departement och myndigheter ska samverka för det här. Däri ligger mycket tröghet. Därför föreslog vi en kompetensförsörjningsmyndighet. Det har inte hänt något rörande den frågan heller.

Vad tänker du runt de förslag som lagts nu rörande Arbetsförmedlingens reformering?

– Några jätteförändringar blir det inte. Kanske blir det förbättringar rörande uppföljning och kontroll. Även förslagen rörande informationsdelning kanske kan förbättra. Jag säger inte att det är fel, men det är en väldigt liten del av allt som måste göras.

Det och mycket mer om kommunernas roll, partsöverenskommelsen, bokstavsutredningarna och framför allt det nya omställningsstudiestödet kan du höra i veckans #Samhällsvetarpodden. Ursula Berge, ställer frågorna för Akademikerförbundet SSR.