"Jag ställde frågor på ett annat sätt"

Lotta Rizzo

På it-företaget Left is Right har de flesta anställda en neuropsykiatrisk diagnos. En av dem är konsultchefen Lotta Rizzo, som berättar om en arbetsplats många kan lära av.

Lotta Rizzo märkte tidigt att hon var annorlunda. Men det krävdes en rätt krokig väg fram i arbetslivet och två utmattningsepisoder innan hon hittade en arbetsplats där hon kunde både slappna av och utvecklas, berättar hon.
– Jag ville jobba på ett ställe där jag kunde vara mig själv och inte behövde ändra på så mycket.

På it-företaget Left is Right, där hon började som it-konsult år 2012 är hon numera chef över nio andra konsulter och ofta länken mellan kunder och medarbetare.

Intervjun tar Lotta Rizzo på en promenadrunda via telefon och berättar med fågelkvitter i bakgrunden att hon gillar ”walk and talk”. Hon svarar engagerat på frågorna, har nära till skratt och delar generöst med sig både om sitt eget liv och om företagets arbete. Inget i hennes sätt att svara på frågor tyder på sociala svårigheter eller liknande bekymmer, trots både har en adhd- och asperger-diagnos.

Svårare att tolka signaler

Personer med autismspektrumdiagnoser, som asperger, kan ha svårare att uppfatta frågor och tolka signaler från andra. Även för Lotta Rizzo var det en lång lärprocess att tolka omgivningen rätt.
– När jag var barn förstod jag mig inte på de andra. Jag hade svårt att begripa hur man skulle bete sig. Under tonåren valde jag att i perioder inte prata med någon utanför familjen – det som idag kallas för selektiv mutism.

Men Lotta Rizzo hade läshuvud och en vän som alltid stod upp för henne. Hon skrattar till lite vid minnet.
– Hon retade mig också först, men jag grinade bara. Så hon bestämde sig för att rädda mig istället. Hon är diakonissa idag, så hon har fortsatt i samma bana.

Efter avhopp från gymnasiet och jobb inom vård och omsorg, ville Lotta Rizzo studera vidare och läste in sina betyg. Det var då en lärare upptäckte att hon hade lätt för datorer och programmering, vilket ledde vidare till studier i systemvetenskap.
– Jag ställde frågor och tänkte på ett sätt som andra inte gjorde.


Utmattad av all press

Det var inte enkelt att komma ut i arbetslivet som högutbildad heller, både på första jobbet på Ericsson och på efterföljande arbete blev Lotta Rizzo sjukskriven på grund av utmattningsdepression. Pressen blev för stor. Det var alla ljud, alla konferenser som skulle åkas på, alla sociala aktiviteter som var obligatoriska. Hon gick igenom en utredning till slut som ledde till både adhd- och asperger-diagnos.

Först många år senare, på nuvarande företaget Left is Right, kunde hon slappna av.
– Här förväntades man inte vara som alla andra. Vi kunde alla upptäcka våra egna behov och lära oss varandras. Alla får förklara varför vissa saker fungerar bättre för en och bli förstådda.

Personalen får göra misstag

Left is Right har på flera sätt en generös arbetskultur – men inget så märkvärdigt som inte skulle gå att efterlikna på andra arbetsplatser, enligt Lotta Rizzo.
– Jag tror att man kan utveckla ett sådant ledarskap överallt.  Det handlar om att ta hänsyn till att folk är olika, att de fungera olika bra beroende på situationer och roller.

Vad är det då för särskilt ledarskap som Lotta Rizzo själv står för? Hon nämner både attitydfrågor och värderingar som viktiga, men ger också konkreta, praktiska tips (se ruta) som andra kan prova.

– En väldigt viktig sak är att vi inte kör med ”blame game” här. Om vi upplever att vi gör många fel blir vi till slut tysta och ineffektiva. Det är därför viktigt med en miljö där saker faktiskt får gå fel.

När någon begår misstag ska personen inte konfronteras med: ”Hur kunde det gå så fel?” utan mötas av ett: ”Hur löser vi det här tillsammans?”.  Det tar tid innan medarbetare lär sig att det är tillåtet med misstag, enligt Lotta Rizzo. När det väl har etablerats som kultur blir personalen modigare och tar fler initiativ.

Hjälps åt med uppgifterna

På Left is Right är rollerna mer flexibla och alla tvingas inte in i obekväma situationer. Det finns utrymme att utmana sig själv och bli peppad på vägen, men det finns också chans att välja bort. Även Lotta Rizzo får stöd av andra i sin roll som chef.
– Vissa uppgifter kan andra behöva hjälpa mig med, som prioritering, avgränsning och planering.

Några medarbetare tycker exempelvis att det är svårt med det sociala småpratet i telefon.
– Då kan jag vara med och ta den delen och sedan lämna över luren när det kommer till själva teknikfrågorna. Vi jobbar med att stötta varandra och ibland också våga göra saker som är lite på gränsen för vad vi egentligen klarar av.

De flesta på Left i Right behöver hjälp med avgränsningar och tydlighet i arbetsuppgifterna. Vad som SKA göras brukar inte vara problemet – utan snarare vad som INTE ska göras.
– Många av oss har svårt med tidsuppfattningen. Eftersom man ofta är detaljfokuserad kan man undersöka saker i evigheter. Vi glömmer också bort att ta raster och äta ibland.

Kanske måste man släppa något efter 30 minuter, för att det går snabbare att installera om en dator än att hitta felet. Kunden betalar kanske inte för det extrajobb vi tycker borde göras. Då måste det prioriteras bort, förklarar Lotta Rizzo.
– Många av oss har jättesvårt för att avstå från att göra ett ”perfekt” jobb. Man behöver stöd med att sätta gränser och att någon annan, till exempel chefen, också tar ansvar för den gränsen.

Även om det finns många tips, finns inga universella mirakelkurer som passar alla medarbetare, enligt Lotta Rizzo. Hon poängterar hur stora skillnaderna kan vara mellan medarbetares behov, trots att de har samma diagnos.

Flexibiliteten behöver vara universell

Ändå vill hon gärna koppla sin verksamhet till begreppet UUA, universell utformning av arbetsplatser. Det som behöver vara universellt är öppenheten och flexibiliteten i en organisation, säger hon med engagemang i rösten.
– Man ska inte vänta med att fråga vad som fungerar bra och mindre bra för en medarbetare. Varför kan man inte låta varenda människa från början få berätta det?

Vad gäller rekrytering och vägen in på en arbetsplats finns också en del universellt viktigt, enligt Lotta Rizzo.
– Det kan vara att tydliggöra i en jobbannons vilka kvalifikationer som faktiskt behövs och måste uppfyllas, och vilka som räknas som bonus. En person med asperger söker inte ett jobb där det står att man ska vara social. Man vill uppfylla alla krav och har svårt för att ljuga.

I själva intervjusituationen kan det vara en stor hjälp med en medföljande stödperson.

– Många av oss är dåliga på arbetsintervjuer. Om man inte ställer rätt fråga, får man inga svar. Det är inte så att vi frivilligt berättar om våra positiva egenskaper.

Hon nämner ytterligare några ”typiska” bekymmer som kan uppstå, men återkommer även till att det inte behöver gälla alla. Själv har hon till exempel inte haft svårt för intervjuer, men har som rekryterande chef blivit uppmärksam på problemet.

Left is Right är ett dotterbolag i en större koncern. Hur lyckas de själva sprida de goda råden i organisationen? Lotta Rizzo förklarar att det finns mycket kompetens på plats, redan utifrån bolagets inriktning. Det största företaget inom koncernen, Misa AB, jobbar nämligen med LSS-insatser. Ett annat företag utbildar och ger stöd inom ”supported employment”.
– De enda som kanske inte kan så mycket från början är de som sitter på vårt huvudkontor, som är ekonomer osv. Men alla lär sig och går utbildningar.

Snart ska Left is Right flytta ihop med en LSS-enhet som är riktad till personer med IT-intresse.  Det tror Lotta Rizzo kan att fler får chansen att praktisera på Left is Right.
– Det kommer också leda till att vi vågar ta på oss större uppdrag, när vi har en bättre tillgång till personal.

Hoppas på mer öppet arbetsliv

När Lotta Rizzo får frågan om sin yrkesframtid skrattar hon till igen, och säger att det faktiskt är pensionen som väntar härnäst. Det finns många fritidsintressen hon gärna vill hinna med också, som amatörteatern och bluesbandet. Men om inte för egen del, så för andras, hoppas hon att arbetslivet blir mer öppet för personer olika med funktionsvariationer.
– Det har med tiden blivit mer accepterat att vara olika, men jag vet inte om det gäller alla branscher. Inom IT är vi rätt många nördiga människor, det har jag sett när jag har föreläst på olika platser. Samtidigt är det också en förändring mot att alla måste vara mer sociala. Vilket inte är helt lätt för personer med asperger.

Lotta Rizzo har pratat varmt om sin arbetsplats och möjligheterna som där givits. Men hon säger också att det är synd att företag som Left is Right behöver finnas. Bättre vore ett universellt utformat arbetsliv med mindre stress, tycker hon.
– Jag skulle att fler fick mer tid att utföra sina arbetsuppgifter. Det skulle gynna alla. Om det är tajt redan och någon är lite besvärlig blir alla ännu mer stressade. Det är svårare att vara generös mot andra i en sådan miljö.

Text: Enikö Arnell-Szurkos

Lotta Rizzos tips till ledare:

  • Alla är olika – fråga vad som fungerar. Var så rak som möjligt.
  • Lär ut hur det fungerar på arbetsplatsen, även om sådant som för många kan vara självklart, som semester, möten och raster.
  • Prata även om sådant som kan vara självklart, som klädsel, vad man kan prata om med vissa människor osv. Tänk på att vi kommer från en ”annan kultur”.
  • Ge trygghet, rätten att göra fel och mod att ta egna initiativ.
  • Tänk på att dagsformen kan vara ojämn – var flexibel med att ge tid, låta folk prata av sig.
  • Tänk på tidsuppfattning kopplat till stress: var noga med scheman, tydliga uppgifter med början och slut, checklistor, uppföljningar.
  • Tänk på att det är ibland svårt att förstå vad andra menar, ge tydliga svar på alla frågor.
  • Tolka inte ansiktsuttryck, lyssna på vad som sägs istället. Ibland är det svårt att för vissa att visa ”rätt kroppsuttryck”.