Lågt förtroende för robotar i socialtjänsten, visar ny undersökning

Många litar inte på beslut när de fattas av robotar i socialtjänsten, enligt en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR. Automatiska beslut från banker har högre förtroende än automatiska beslut från myndigheter och socialtjänst. Men större öppenhet och en särskild algoritmombudsman kan öka tilliten, skriver Heike Erkers, ordförande och Simon Vinge, chefsekonom, i en debattartikel idag.

Många misstror myndighetsbeslut som fattas automatiskt, eftersom det är svårt att förstå vad de grundar sig på. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. I en debattartikel i Sydsvenskan idag skriver förbundets ordförande Heike Erkers och chefsekonom Simon Vinge om den nya undersökningen – och vilka förslag förbundet har på åtgärder. (https://www.sydsvenskan.se/2020-10-03/tillsatt-en-algoritmombudsman)

Akademikerförbundet SSR:s undersökning visar bland att mer än var tredje person (36 procent) litar på ett automatiskt beslut från en bank, om till exempel ett lånelöfte. Däremot är det betydligt färre, 28 procent, som litar på ett myndighetsbeslut, tex om Vab, om det fattas automatiskt. När det gäller beslut från socialtjänsten litar mindre än var femte person (18 procent) på automatiska beslut.

En stor majoritet tror att faran med automatiska beslut är att det inte tas tillräcklig hänsyn till mänskliga bedömningar och erfarenheter. Samtidigt är det många, omkring fyrtio procent, som skulle känna högre tilltro till besluten om det tydligt framgår vad de grundas på. Det finns också ett stort stöd för Akademikerförbundet SSR:s förslag att inrätta en Algoritmombudsman som bevakar öppenheten kring hur automatiska beslut går till. Sex av tio svarande anser att det vore en bra idé.

- Att allt mer görs automatiskt är i grunden bra, så länge det ökar resurserna till andra åtgärder inom välfärdssektorn. Men robotiseringen får aldrig ske på ett sätt så att medborgarna tappar tilltron till myndigheterna. Det är viktigt inte minst inom socialtjänsten där mötet och tilliten ibland kan vara helt livsavgörande, säger Heike Erkers, förbundsordförande.

- Däremot är det oacceptabelt när kommuner hemlighåller hur algoritmer byggs upp. Det är därför vi driver kraven på öppenhet så hårt. Det behövs en mer samlad politik på det här området, säger Heike Erkers.

- Vår undersökning visar att allmänhetens förtroende för automatiseringen är helt avhängigt om det finns insyn och transparens i besluten. Tyvärr har vi sett motsatsen i flera kommuner där algoritmer tagit över arbetsuppgifter. Det är anledningen till att vi anmält Trelleborg till Justitieombudsmannen, JO. Vi hoppas att myndigheten snart kommer med ett tydligt besked i frågan, säger Simon Vinge, chefsekonom.

 

Presskontakt

Fredrik Kornebäck, presschef, 070-690 44 23