”Lex Lilla Hjärtat måste följas av långsiktiga satsningar”

Akademikerförbundet SSR välkomnar förslagen i utredningen Lex Lilla Hjärtat. "Men vi kan inte stanna vid de här förslagen om vi ska stärka barnens rätt", säger Heike Erkers, förbundsordförande.

Det är oerhört välkommet att det nu tas tydliga steg för att stärka barns rätt. Men det får inte stanna där. För att verkligen stärka barnens rätt behövs långsiktiga satsningar på socialtjänsten så att den får möjlighet att bygga upp en kontinuitet i kontakterna med barn och föräldrar.

Det säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR, som bland annat organiserar socialtjänsten, i en kommentar till den utredning som idag presenterats

Om socialtjänsten hade haft tillräckliga resurser skulle vi även med nuvarande lagstiftning redan idag kunnat undvika flera av de tragiska fall vi sett, säger Heike Erkers.