Löneöversyn och hög inflation

Information till dig som är chef. Löneöversynen för 2023 är på flera platser i gång inom kommun- och regionsektorn, mitt i en tid av osäkerhet och hög inflation. Som chef kan du säkert ha många frågor – dels för egen del, dels i din roll som lönesättare. Här finner du svar. 

Vi är många som kommer att ställa oss frågan: varför ökar alla kostnader mer än min lön i år? Nästan alla arbetstagare kommer att se sin löneökning ätas upp av höjda priser för el, drivmedel, mat, räntor och andra kostnadsökningar. 

Reallön brukar vi kalla lönen när inflationen har dragits av, och vi är sedan 90-talet vana vid att varje år få mer än föregående år – även när vi räknat bort inflationen. Detta är möjligt så länge samhällets produktivitet ökar. På sikt är det väldigt viktigt att reallönen ökar så länge produktiviteten fortsätter gå upp, men vi har även tidigare sett enskilda år där reallönen inte har ökat.   

Även om den kommande perioden kommer bli tuffare med större skillnad mellan löneökning och kostnadsökning (inflation), är det viktigt för oss att hitta en balans där du som medlem, chef eller medarbetare får en bra löneutveckling samtidigt som vi inte driver på inflationen. 

Så kan du tänka när det gäller löneökningen

Du som arbetar som chef kommer säkert i kontakt med lönefrågorna. I och med att det så kallade märket som nu förhandlas fram av den konkurrensutsatta sektorn är normerande för hela arbetsmarknaden, kan det påverka lönerna inom kommun- och regionsektorn – även då vi har ett processlöneavtal utan angivna nivåer.

Det centrala för löneavtalet är ändå att det ska göras en analys av löneökningsbehovet. Chefers lön ska i likhet med andra grupper vara individuell och differentierad, det ska finnas ett samband mellan prestation och löneökningar, individuellt och kollektivt. Lönenivåer och utveckling ska bidra att kunna behålla och rekrytera önskad personal. Likaså ska möjligheten till lönespridning och lönekarriär beaktas. Det är särskilt viktigt att lönen för chefer på alla nivåer tydligt avspeglar hur satta mål uppfylls och de resultat vederbörande uppnår.

Akademikerförbundet SSR ska göra allt vi kan för att hitta en så bra balans som möjligt, för att uppnå bästa möjliga löneutveckling.

Vi finns här om du behöver stöd

Om du vill veta mer, eller har specifika frågor kan du ta kontakt med Chefsrådgivningen. Mejla till chef@akademssr.se eller ring oss på 08-617 44 00, knappval 3. 

Läs mer om löneöversynen och inflationen här.