Manifestation mot angiverilagen

Vi är här från Akademikerförbundet SSR, för att vi är arga! Så inledde vår samhällspolitiska chef Ursula Berge sitt tal på dagens manifestation mot att införa en angiverilag. 
Så här fortsatte talet:

Många av våra medlemmar är kommunanställda i välfärden och statstjänstemän, dvs offentliganställda akademiker.

Vi är partipolitiskt obundna, men tvekar inte att ta ställning i viktiga frågor. Det här är en sådan och våra medlemmar är riktigt oroliga!
En viktig uppgift för ett fackförbund är att värna sina medlemmars möjligheter att göra ett bra jobb – förutom att ha bra villkor på jobbet.

Att göra ett bra jobb baseras på utbildning, erfarenhet och yrkesetik.
Förslaget om en angiverilag är ett alexanderhugg mot våra medlemmars möjligheter att göra just det – ett bra jobb.
Införs den urholkar den tilliten till våra professioner och väldigt många andra yrken.
Den innebär att man inte, som papperslös, kommer att söka sig till vården, skolan, socialtjänsten eller någon annan offentlig verksamhet.

Men den leder också till att allas tillit till vårt gemensamma försvagas - till demokratin. För offentligt anställda är demokratibärare, inte angivare.

Inför vi lagen förstör vi något av det viktigaste vi har:
- En unikt stor tillit till det gemensamma och dess anställda
- En hög skattemoral, och
- lite korruption
Det ska vi vara stolta över!
Det har gett oss en stark demokrati och ett starkt välfärdssamhälle
En angiverilag urholkar allt detta
- Det kommer att bli fler som inte tror på det gemensamma samhällsbygget
- Det öppnar upp för en människosyn där alla inte är lika mycket värda
- Och det kommer att leda till att fler och fler inte röstar

Och då kan vi inte bara driva på för undantag från lagen:
- i vissa situationer
- för vissa yrken, eller
- för vissa branscher
Vi måste solidariskt stå upp för att stoppa hela lagen.

Och, för att citera justitieminister Gunnar Strömmer för fem år sedan:
”En sådan angiverilagstiftning strider mot hela vår rättsstat, att rättstryggheten i samhället ska upprätthållas genom att människor anger varandra.”
Vi kan bara hålla med!
Det här är inte ”anmälningsplikt”
Det här är inte ”informationsutbyte”
Det här är inte ”ändamålsenlig samverkan”
 
Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn
Det här är angiveri som inte är värdigt den svenska demokratin
Det här är att aktivt vilja skapa ett angiverisamhälle
Det här är en angiverilag
Stoppa hela lagen!
Vi anger aldrig!