”Mer resurser krävs för att betala av pandemins sociala skuld”

Förbundsordförande Heike Erkers står vid vattnet. Foto: Magnus Länje.

Akademikerförbundet SSR efterlyser mer resurser för att betala av den sociala skuld som uppstått under pandemin. "Våra medlemmar larmar om orosanmälningar kring barn, ökat missbruk och andra sociala problem som kräver resurser", säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR välkomnar flera av regeringens förslag i regeringens vårändringsbudget.

– Det är naturligtvis välkommet och fullt nödvändigt med satsningar på vård och omsorg i en pandemi. Men det kommer också en dag efter pandemin. Då får politikerna inte glömma bort alla utsatta barn, elever med behov av kuratorsstöd, åtgärder mot missbruk och våld i hemmen, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

– Redan före pandemin hade till exempel socialtjänsterna på många håll i landet en väldigt hög arbetsbelastning. Problemen har inte minskat under pandemin. Det vittnar våra medlemmar om. Det kommer att behövas rejäla satsningar framöver för att betala av på den sociala skuld som byggts upp och ökat under pandemin, säger Heike Erkers.