”Mycket känns oförberett i dagens arbetsmarknadspolitik”

Det politiska klimatet och Januariavtalet är nytt i jämförelse med arbetsmarknadspolitiken för tio år sedan. Så även synen på partsmodellen, Las och Arbetsförmedlingen. Samhällsvetarpodden pratar med Sven-Otto Littorin som var moderat arbetsmarknadsminister i Alliansregeringen 2006-2010. Han reflekterar runt dagens arbetsmarknad både i ett decennielångt perspektiv och från utsidan efter att ha bott och arbetat med arbetsmarknadsfrågor i Mellanöstern.

Vad har hänt med arbetsmarknaden sedan du var arbetsmarknadsminister 2010?

– Det mesta har förändrats, inte minst har den politiska inramningen med intåget av Sd som förändrat villkoren rejält. Till det kommer de strukturella förändringarna med automatisering och en tydlig demografiförändring som påverkar grundfundamenten.

–  Många säger att det är enkla jobb som är lösningen på morgondagens jobb. Men då frågar jag - vilka då enkla jobb? Det finns inte så många enkla jobb. Vår stora utmaning är att skapa ett inkluderande samhälle för de nya jobb som växer fram, som inte minst finns i gig-ekonomin. De ska också kunna ta banklån. Det har vi varit dåliga på, också arbetsmarknadens parter, att lösa.

Vad tänker du runt den nuvarande arbetsmarknadsministerns situation?

– Eva Nordmark har det nog ungefär som jag hade det 2006. Hon har dock den extra osäkerheten i att hon inte vet när det här tar slut. Dock kan hon känna trygghet i att det inte är hennes fel. Men det är inte roligt.

Du gjorde en reformering av Arbetsförmedlingens under din tid. Vad tänker du runt den här?

– Vi reformerade Arbetsförmedlingen genom att vi slog ihop Länsarbetsnämnderna och Arbetsmarknadsverket. Men vi gjorde bara en reform och vi behöll grundstrukturen. Men att göra den här enorma förändringen, helt oförberett, är inte vettigt. Dessutom inte i de här tiderna när det är kris på arbetsmarknaden.

– Det värsta som kan hända just nu är att vi ser arbetslösheten fortsätta öka i spåren har Corona och sedan har vi en organisation som varken har verktyg, personer eller organisation för att leverera en bra arbetsmarknadspolitik. Risken är att vi då får en arbetslöshet som ökar dramatiskt.

Vad tänker du runt LAS-diskussionerna just nu?

– Ja, det är ju en käpphäst för några. Min bild är att förändringar i arbetsrätten inte förändrar arbetslöshetens nivå. Den kan dock ändra sammansättningen på arbetslösheten. Men i grunden är min åsikt att det ska bli enklare och billigare att anställa, inte att sparka.

– Jag tycker att sammansättningen på arbetslösheten är det stora problemet och då ska man fundera på hur man gör något åt den. Och där oroar jag mig just nu för ungdomsarbetslösheten. Vad kan vi göra åt det nu? Jag ser hellre att man börjar där än att man river upp ett partsförhållande som i grunden fungerar bra.

Vad föredrar du i Lasfrågan -  den statliga utredningen eller en partslösning?

- Partslösningar är alltid att föredra framför politiska lösningar.

Hör också vad som är den politiska fantomkänslan inom moderaterna, och om hur man kan se på den svenska partsmodellen om man bor utomlands ett antal år. I veckans Samhällsvetarpodden. I vanlig ordning ställer förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge frågorna.