”Nu är sämsta tänkbara tid att skära ner på arbetsmarknadspolitiken”

Bild

Hur ser en socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik ut, utan jobbiga kompromisser? Den frågan ställde Samhällsvetarpodden till Teresa Carvalho, riksdagsledamot (s) och vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet.

Vad är den största skillnaden mellan socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik och den regeringen driver?

- En stor skillnad är att vi socialdemokrater ser att arbetssökande är olika och har olika behov. Regeringen stirrar sig i stället blind på hårdare krav. Jag ser det mer som att krav och stöd är två sidor av samma mynt, inleder Teresa Carvalho.

Varför är det så lite i Tidöavtalet om arbetsmarknadspolitik?

- Arbetsmarknadspolitiken lyser verkligen med sin frånvaro i Tidöavtalet. Det beror, tror jag, på att högerpartierna i stället har pekat ut sänkta bidrag och skatter som viktigare för arbetsmarknaden än arbetsmarknadspolitik.

I Tidöavtalet står dock att man vill ha en effektivare jobbpolitik. Vad betyder det?

- Alla vill ju ha en effektiv arbetsmarknadspolitik. Men jag anar att det här ska förstås som att man vill ha så billiga insatser som möjligt. Men det billigaste och kortaste är inte nödvändigtvis det bästa för individen.

- Vi socialdemokrater ser ju gärna att man har mer individanpassade insatser där arbetsförmedlare i större utsträckning får göra bedömningen vilken insats individen behöver. Då kan korta billiga insatser ibland räcka, men för många räcker inte det, framför allt inte för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Teresa Carvalho.

Vad är socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik efter Januariavtalet?

- Det är ingen hemlighet att arbetsmarknadspolitiken var full av en massa kompromisser under Januariavtalet. Vi ändrar inte vår grundsyn på arbetsmarknadspolitiken - den ska vara aktiv med mycket utbildning. Men vi funderar nu på hur vi ska vässa den.

I Tidöavtalet står det att Arbetsförmedlingen ska ha färre insatser. Hur ser du på det?

- Det är ju helt fel väg att gå. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken fungerar. Men vi behöver utveckla olika metoder. Att plocka bort insatser i detta läge är helt fel, förklarar Teresa Carvalho.

- Regeringen erkänner ju själv i sin budgetproposition att lågkonjunkturen kommer att slå hårdast mot långtidsarbetslösa. Då förstår jag faktiskt inte hur man resonerar när man skär ner på den aktiva arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningen med flera miljarder när man vet att det är de bästa åtgärderna för den här gruppen. Det kommer inte att få ner långtidsarbetslösheten, fortsätter Teresa Carvalho.

Arbetsförmedlingen tvingas lämna tillbaka flera miljarder på vissa anslag för att den har för lite pengar för personal och lokaler. Vad tänker du runt det?

- Arbetsförmedlingen har fått alldeles för dåliga förutsättningar att göra ett bra jobb, och så har vi haft det sedan de borgerliga partierna fick igenom sin nedskärningsbudget 2019, fast de var i opposition. Det är väldigt dåligt att Arbetsförmedlingen tvingas lämna tillbaka medel och det beror absolut inte på att behoven inte finns, avslutar Teresa Carvalho.

Det och en hel del om långtidsarbetslöshet, möjligheten att omfördela mellan anslag, flaskhalsarna inom arbetsmarknadsutbildningen och mycket mer kan du höra i veckans Samhällsvetarpodden. Förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge ställer frågorna.