Ordförandes kongresstal

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR, inleder kongressen

Under inledningen av Akademikerförbundet SSR:s kongress på Runö utanför Stockholm höll Heike Erkers, förbundsordförande, ett inledningsanförande. Hela talet nedan.

Kongressombud, Gäster, Kollegor och Vänner

Hjärtligt välkomna till Akademikerförbundet SSR kongress 2024.

Varmt välkomna hit till vackra Runö i Södra Roslagens skärgård!

Här ska vi omgivna av hav och naturreservat tillsammans staka ut Akademikerförbundet SSR:s färdriktning för de närmaste tre åren.

Här i det lugna och vackra tar vi paus från omvärlden och fördjupar oss i de frågor som är viktiga för våra medlemmar. Tillsammans tar vi ansvar för besluten och för Akademikerförbundet SSR:s framtid.

******

Med stor glädje står jag här inför er alla.
 

När vi möttes till kongress senast så skedde det digitalt.

Det vi alltid hade tagit för givet ändrades i ett kast.

Vi var mitt uppe i den pågående pandemin och världen hade stängt ner.

Ingen av oss visste då var det skulle leda till, hur det skulle sluta.

Samhället i stort pressades till det yttersta,

våra medlemmar tog ett enormt ansvar för att upprätthålla stora delar av den så viktiga välfärden.

Många av oss miste nära, kära och kollegor.

Det var en på många sätt svår och mycket sorgesam tid.

Samtidigt lärde vi oss mycket.

Styrkan i oss som individer.

Kollektivets betydelse.

Solidaritet i praktiken.

Vikten av trygghet, stabilitet och tillit till varandra och det offentliga.

Det är lätt att glömma. Faktiskt är det som att pandemin nästan inte hänt!

Men det är med stolthet jag ser tillbaka på den tiden, hur vi fackligt lyckades mobilisera,

Hur Förbundsstyrelsen klarade av att prioritera om för att säkerställa vår fackliga närvaro såväl i samhället som medlemsnära.

Stödet till medlemmar och förtroendevalda liksom opinionsarbetet blev det som fokuserades på.

Vårt kansli, samlat, välorganiserat och engagerat stresstestades rejält.

Det höll!

Våra fackligt förtroendevalda som i en mycket overklig situation upprätthöll det lokalfackliga arbetet.

Så starkt!

Vi klarade det, och vi gjorde det väldigt bra!

Det får vi aldrig glömma!

De flesta pandemirestriktioner togs bort den 9 februari 2022. Många arbetsplatser hade då redan öppnats.

15 dagar senare den 24 februari 2022 invaderar Putin Ukraina.

*****

******

Sedan Putins armé påbörjade det krig som fortfarande trasar sönder Ukraina har förbundet varje onsdag tillsammans med andra stått utanför ryska ambassaden och krävt ett omedelbart stopp på kriget.

De ryska krigsbrotten är otaliga.

Konsekvenserna av detta krig har på många sätt väldigt konkret påverkat vårt land och oss som fackförbund.

Sverige är nu en del av Nato med allt vad det innebär. Bakom oss lämnar vi 200 år av alliansfrihet.

Och som förbund tar vi nu höjd för en att klara vårt fackliga arbete i ett förhöjt krisläge.

För vi vet att lösningen inte finns nära, att detta kan ta tid!

Den globala fackliga rörelsen är inte bara världens största demokratirörelse utan också världens största fredsrörelse.

Vi måste fokusera på Fred och frihet!

Vi spelar en viktig roll i det arbetet.

Slaget om Ukraina är också slaget om vår demokrati!

Vårt öppna demokratiska samhälle med yttrandefrihet och fria demokratiska val.

För religionsfrihet, för HBTQI+ rättigheter och för jämställdhet.

Men också om rätten till fria fackföreningar och rätten att organisera sig.

EU är den absolut största bidragsgivaren till Ukrainas försvar. Men runt om i Europa höjs röster bland de högernationalistiska partierna om att stödet ska upphöra.

Vi vet att Ickedemokratiska regimer använde tiden under pandemin till att ytterligare skärpa greppet och öka sin makt.

Antalet autokratier ökar dramatiskt. Antalet demokratier minskar.

Europa är inget undantag!

Det är helt enkelt inte möjligt att blunda för vår omvärld.

Vi lever just nu i en mycket orolig och allvarlig tid.

Både som individer, i våra professioner och som facklig organisation.

 

Årets val till EU-parlamentet är därför kanske det viktigaste EU valet hittills.
 

I Mellanöstern pågår en annan konflikt, som inte är ny men som blossade upp den 7 oktober då terrororganisationen Hamas mördade över 1200 civila i södra Israel och tog 250 gisslan.

Därefter har Israel attackerat Gaza och över 30 000 människor har dödats, sjukhus, vägar, bostäder och skolor utplånats. Mat och mediciner når inte fram.

Vi kräver ett omedelbart eldupphör och öppna gränser för att humanitära insatser ska komma fram.

Och vi kräver att Hamas omedelbart släpper gisslan.

Redan i oktober beslutade Solidaritetsfonden om stöd till Läkare utan gränser för deras arbete i Gaza och har därefter vid flera tillfällen beslutat om ytterligare humanitärt stöd till Gaza.

Förbundet har ett långt samarbete med kollegor i Palestina.

För närvarande stöder vi ett center för psykosocial hälsa, Al Marfa.
 

Förbundet har också deltagit i några av de manifestationer som hållits för fred i Ukraina och Gaza runt om i Sverige.

******  

Vi tror på Global Solidaritet och det ligger i vårt förbunds DNA.

Vårt starka internationella engagemang kopplat till demokrati och mänskliga rättigheter.

Som medlemmar i Union to Union arbetar vi aktivt med bistånd och stöd till fackliga vänner i andra länder. Ett område som nu utmanas.

För 30 år sedan fattade kongressen beslut om vår Solidaritetsfond.

Under åren har den bidragit till demokratiutveckling, att stärka fackliga rättigheter och kvinnors ställning och mycket mer.

Solidaritetsfonden har bidragit med humanitär hjälp vid en rad konflikter och naturkatastrofer.

I år har vi startat en särskild Kongressinsamling För Gaza och Ukraina.

Solidaritetsfondens styrelse har beslutat att skänka ytterligare 200 000 till Kongressinsamlingen för humanitär hjälp fördelat lika mellan Ukraina och Gaza.

******

*****

Med detta sagt!

Vi får aldrig glömma att man kan rösta bort en demokrati.

Det är inte lätt att rösta tillbaka.

Det kräver en helt annan kamp.

Inte sällan med våld där många människors liv tar slut.

Detta är något förbundsstyrelsen alltid har på näthinnan i sitt fackliga arbete.

Mot bakgrund av det som nu sker såväl nationellt som globalt beslutade förbundsstyrelsen att ett av våra fokusområden är arbetet med att säkra ett:

  • Öppet demokratiskt Sverige

Så låt oss fortsätta ta kampen för ett Öppet Demokratiskt Sverige och ett Öppet och Demokratiskt Europa.

****** 

 

Kongressombud!

Som Samhällsvetarförbund organiserar vi medlemmar med en bred utbildningsbas,

med en bredd av yrkeskompetenser,

inom alla sektorer och på alla nivåer.

Från student till högsta chef!

Det ger oss en unik kunskap om hur vårt samhälle i alla dess delar fungerar.

En insikt om vilka utmaningar vi har att hantera och vilka förutsättningar som krävs för att lösa det.

Ytterst handlar det om politiska visioner grundade i beslut som möjliggör en utveckling i positiv riktning.

Det handlar om människors rätt att leva ett tryggt och värdigt liv.

Vi står på medlemmarnas sida, varje dag, i vått och torrt.

Oavsett var i landet man bor så finns vi där för medlemmarna.

Vi är en samlad, tydlig och jämlik facklig organisation.

Det är en fantastisk styrka, men det ställer också krav på vår organisation.

En organisation som klarar extrem press och oväntade situationer.

Ett förbund som väldigt tydligt finns med i den fackpolitiska sfären.

En stark facklig aktör!

För våra medlemmar handlar det kanske om löner, arbetstider, utmanande arbetsmiljö eller kanske en konflikt med en chef-eller medarbetare.

Men det handlar också om att stå upp för de fackliga kärnvärdena som den svenska modellen innebär.

Att lokalt kämpa för en god samverkan, Fackligt inflytande, stärka den lokala partsställningen och där vårt förbund faktiskt står för det som gör skillnad.

*****

Kongressombud!

Det förbund vi en gång varit är vi inte idag.

Under decennier har Akademikerförbundet SSR s medlemmar i princip haft sin anställning inom kommuner och regioner.

Idag ser det annorlunda ut.,

Våra medlemmar finns idag på hela arbetsmarknaden.

Och den tydligaste skillnaden är den stora ökningen på privat sektor.

Men inte långt efter kommer staten

Idag har vi närmare 16000 medlemmar på privat sektor. Siffran för staten ligger på ca 12000 medlemmar.

Jag är så stolt över det arbete som ni och alla våra förtroendevalda gör för våra medlemmar varenda dag.

Det ger resultat!

Vi fortsätter att växa så det knakar.

Vi växer i alla sektorer.

Vi är snart 80 000 medlemmar!

Vi har växt varje år sedan vi bildades, 66 år!

Sträck på er!

Vi behöver profilera oss ännu mer som förbund utifrån givna förutsättningar och omhändertar de utmaningar som finns inom dessa avtalsområden än mer.

****** 

*****

Förbundsstyrelsen har beslutat om ett arbete för att göra oss tydligare inom statsförvaltningen.

Målet är att vi ska bli ett starkare förbund med en tydlig politik.

Staten behöver fler akademiker. Alternativet vore förödande.

Grunden för en stark rättsstat är kompetenta statstjänstemän som vågar använda hela sin kompetens.

Vi vill inte att statstjänstemän ska förvandlas till knapptryckare som jobbar i allt för politiskt detaljstyrda regelverk. Politiker måste lita på professionens kompetens att leverera utifrån lag, förordning och regleringsbrev.

Och med det sagt kan vi konstatera att svensk statsförvaltning står under stark press och politisering.

Axel Oxenstierna tankar om den opartiske, saklige och omutbare

tjänstemannen vacklar under denna kontext.

Här har vi en stor uppgift.

****** 

 

*****

Under våren har vi tecknat avtal om bättre lön och villkor med Sveriges Kommuner och Regioner.

Ett kort ettårigt avtal som innebär löneökning för alla våra medlemmar i den kommunala och regionala välfärdssektorn.

Jag har stora förhoppningar på den delen av avtalet som handlar om rätt till kompetensutveckling.

Vi vet att kompetensbristen är stor i välfärdssektorn.

Därför är det viktigt att avtalet tydliggör hur denna process kan säkras.

Att den enskilde ska kunna få stöd av arbetsgivaren för att vidareutveckla och specialisera sig.

Kongressombud- Det är ett bra avtal som jag hoppas man lokalt kan göra ännu bättre!

****

 

*****

2025 blir den största avtalsrörelsen på mycket länge.

Nästan hela den svenska arbetsmarknaden kommer under nästa vår förhandla om nya kollektivavtal.

Förbundet kommer att förhandla inom samtliga avtalsområden. Det innebär förhandlingar i privat sektor, i statlig sektor, civilsamhället och med kommuner och regioner.

Mycket står på spel.

Våra löner, arbetstider, kompetensförsörjningen. Det handlar om att säkra kompetensen.
 

Samtidigt som arbetslivet förlängs och vi förväntas orka arbeta längre.

Behöver vi på nationell nivå utveckla modeller som möjliggör att våra medlemmar orkar och får ihop livspusslet bättre.

Arbetstider, arbetsmiljö, ledighet och semester kommer bli centrala frågor.

Vi kommer behöva stå starka och enade som fackföreningsrörelse för att få bästa utfall för våra medlemmar i alla sektorer!

*****

******

Kongressombud,

Kompetensförsörjningen inom välfärden är den största utmaningen för svensk arbetsmarknad.

Förbundet har arbetat hårt för att för att hitta en mer långsiktigt hållbar strategi för att säkra omställningsstudiestödet.

Vi tillsammans inom PTK, på kommunala området och inom Saco-s.

Omställningsstudiestödet som är ett resultat i LAS överenskommelsen 2022.

Det måste ses som en viktig seger som ger våra medlemmar stora möjligheter att själv utforma sin kompetensutveckling och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Detta är ett exempel på när den Svenska modellen har levererat.

Vår modell med starka självständiga parter som sluter avtal om löner och andra villkor utan politikens inblandning är en stark modell som över tid levererat både välstånd och arbetsfred.

Länge tog vi modellen för given men idag vet vi att den är hotad.

Låt mig ge några exempel från vår omedelbara närhet.

Först Klarna som vägrade teckna kollektivavtal.

Förbundsstyrelsen beslutade att stödja den hotande strejken med en sympatistrejk!

Till slut tecknade Klarna kollektivavtal och strejken trädde aldrig i kraft.

En stor framgång för den svenska modellen!   

Ett annat exempel är IF Metalls strejk på Tesla.

Som snart pågått i ett halvår eftersom Tesla vägrar teckna kollektivavtal.

Det är inte OK att ett multinationellt företag under tiden flyger in arbetskraft.

Det är strejkbryteri, och det för tankarna till 30-talet.

IF Metalls kamp för kollektivavtal är hela fackföreningsrörelsens kamp!

Vi stöder If Metall!

Ingen ska tveka om att Akademikerförbundet SSR står upp för den svenska modellen, för kollektivavtal och för strejkrätten!

******
Vår fackliga vardag handlar också mycket om professionspolitiska frågor.

Att vi i vårt jobb ska kunna arbeta professionellt, med forskning och beprövad erfarenhet som ledstjärna.

Tyvärr blir det allt svårare.

För oss som arbetar så intensivt med Tidöavtalet och dess konsekvenser är det ingen överraskning.

Många av er har träffat oss när vi rest runt i landet och föreläst.

En viktig förutsättning för demokratin är tilliten.

Tilliten till det offentliga och dess professioner.

Kvaliteten i den offentliga förvaltningen påverkar den generella tilliten till samhället.

Det är ett avtal som tar rygg på ett mer repressivt och rättighetsfrånvänt synsätt.

De områden som primärt omfattas är kriminalpolitik, migrationspolitik och rättssäkerhet.

Tittar vi mer specifikt på Tidöavtalet så är det ett avtal som påverkar ett antal av våra medlemmars professions-områden. Både direkt och indirekt.

Några är mer genomgripande och kommer att få stora konsekvenser.

Listan kan göras lång på de förslag som i grunden kommer att allvarligt påverka synen på solidaritet, humanitet och icke-diskriminering - rättsstatens principer!

  •  Angiverilagen
  • Nya lagar kring sekretess.
  • Visitationszoner
  • Brister i levnadssätt/Vandel
  • Begränsning av rätten till tolk
  • Vidgat tjänstemannaansvar
  • Ungdomsfängelser

Förbundet kommer att fortsätta sitt arbete med att följa den politiska utvecklingen, svara på remisser och debattera ställningstaganden.

********

Den fackliga vardagen är också fylld av andra frågor. 

En sådan handlar om digitalisering, automatisering och algoritmer – nästan alla av er känner den väl.

Ett område som vårt förbund tidigt tagit höjd för och problematiserat kring.

Inte för att vi är teknikfientliga utan för att det är en utveckling som mycket påtagligt kommer att få genomgripande påverkan i våra liv, på våra arbeten och i det öppna demokratiska rummet – vårt samhälle.

Tekniken har en fantastisk möjlighet, men då måste vi fackliga in och få vara med och bestämma över den! 

Förbundet har därför tagit fram en handbok, Din kollega har blivit en algoritm.

En handbok som visar på hur vi i vår fackliga vardag kan och ska agera i frågor som rör detta.

Den blev så populär så nu finns den här i ny upplaga.

Utgångspunkten är:

Att VI ska vara experter på att ställa rätt frågor i förhandlingar med arbetsgivaren.

Och att digitaliseringen ska hjälpa våra medlemmar, inte skapa merarbete.

Och så har vi AI - artificiell intelligens!

Den senaste stora trenden, alla vill vara med.

Men om det leder till att staten och kommunerna fattar beslut som vi inte kan förstå och förklara?

Som ingen kan förstå och förklara?

Då ska inte AI få fatta beslut. Så enkelt är det! 

****

Kongressombud,

Låt mig ägna en särskild stund åt socialtjänsten.

En så viktig del av vår svenska välfärd.

Socialtjänsten är samhällets sista skyddsnät.

I många år har vi varnat för att revorna blir allt större och fler riskerar hamna i utanförskap.

Socialtjänsten är en verksamhet som länge varit underfinansierad och med alldeles för få kollegor.

Inför senaste riksdagsvalet drev vi framgångsrikt kampanjen #10 000 fler och fick många partiföreträdare att lova satsningar också på socialtjänstens förebyggande arbete som en del i arbetet med att stänga dörren in till ett kriminellt liv.

De tillskott som satsats räcker inte till.

Trycket är högt, utmaningarna många.

En personalomsättning som överstiger 25%.

Inte sällan har den som arbetat längst inte längre yrkeserfarenhet än några år.

Förutsättningar som inte lägger grunden för en solid, professionell verksamhet

Vi har länge krävt en ny socialtjänstlag där en viktig byggsten är att verksamheten ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet samt att kommunerna ska arbeta förebyggande.

Den utredning som låg färdig förra mandatperioden blev aldrig proposition.

Socialtjänstministern som sitter här framme kommer att presentera en ny socialtjänstlag inom en månad och vi har stora förhoppningar på detta. Välkommen Camilla Waltersson Grönvall!

Det är inte den enda utmaning socialtjänsten står inför.

Vi ser med oro på en utveckling där allt grövre hot riktas mot socialsekreterare och andra offentliga tjänstemän och att det blir mer sällsynt att få upprättelse.

Problemet är inte minst regelverket kring förundersökningsbegränsning vilket gör att polisanmälningar om hot och våld läggs ner.

Socialtjänsten har utsatts för vad Försvarshögskolan beskriver som den värsta påverkanskampanjen mot Sverige någonsin upplevt.

Nu måste mer göras för att motverka desinformation och otillbörlig påverkan och trygga våra medlemmars arbetsmiljö!

Regeringen och SKR har agerat men det räcker inte till.

Desinformation ska bemötas där den finns!

290 kommuner klarar det inte själva.

Vi kräver därför en trygghetskommission för socialtjänsten!

Vi kommer aldrig att acceptera att hot blir en del av jobbet!

 

 

******
Kongressombud!

Som ni märker har jag valt att lyfta blicken för att sätta vårt förbund i en större kontext.
Det här, och så mycket mer jag inte hinner med att nämna, kommer att påverka vårt arbete närmaste åren.

Vi behöver ta höjd för ett antal ställningstaganden.

Ett sådant exempel är vårt förslag på en Beredskapsskatt.

Vi vet att krig kostar.

Samtidigt som Sverige stärker sitt eget försvar och med Natointrädet

kommer ytterligare finansiering att behövas.

Detta ske får inte ske på bekostnad av finansieringen av välfärden.

Vi ser redan nu hur kommuner och regioner går på knäna vilket påverkar våra medlemmars vardag idag.

En stark välfärd är en förutsättning för hur vi klarar av att mobilisera även i orostider.

 

 

*****

Ett annat område som utmanar är den allt lägre organisationsgraden.  Den svenska fackföreningsrörelsens organisationsgrad minskar på totalen.

Det är mycket oroväckande.

Även om vi i vårt förbund tillsammans fortsätter att växa.

Orsakerna är flera.

Men en orsak sticker ut.

Det vi ser idag, även i vårt förbund, är att de som lämnar i högre grad anger ekonomi som orsak.

Vi vet att våra medlemmar har en ansträngd ekonomisk situation.

Det är något som vi måste ta höjd för.

Det är därför ännu viktigare att vi klarar av att hålla vår medlemsavgift fortsatt låg.

Samtidigt som vi på ett effektivt sätt ska klarar av att driva fackligt arbete i en utmanande kontext.

Att organisera, mobilisera och protestera!

Det finns så mycket mer att lyfta, men jag gör halt här.

********

*****

Nu har vi tre sprängfulla dagar framför oss.

Vi har massor av motioner att behandla och massor av beslut att fatta.

Jag hoppas vi ska ha många respektfulla debatter, fatta många kloka beslut och också hinna med att ha roligt, skratta, umgås och bara vara.

Och vi ska förstås ha en riktig kongressfest med god mat, levande musik och dans.

Men när klubban faller på söndag-då är det upp till oss alla att kavla upp ärmarna och jobba vidare med alla de beslut vi fattat.

Då är det vårt ansvar att se till att de genomförs.

Glöm aldrig- Du är en del av den globala fackliga rörelsen-den största demokrati- och fredsrörelsen.

Vi är en del av ett starkt civilsamhälle som är under attack och måste försvaras.

Stå upp för dina kollegor, stå upp för demokratin och stå upp för dialog och fred!

Och glöm inte-

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter!

Härmed förklarar jag Kongressen 2024 öppnad.