Otroligt engagemang under kampanjveckan!

Tack för det otroliga engagemanget under kampanjveckan! Fler än 100 aktiviteter över hela landet har arrangerats inom ramen för förbundets fokusområden ”Öppet demokratiskt Sverige” och ”Säkra kompetensen”.

Under veckan som gått har förtroendevalda runt om i landet arrangerat medlemsmöten, föreläsningar, politikermöten, demonstrationer och många andra aktiviteter för att rikta ljuset på två viktiga frågor. Det handlar om hur vi kan skapa attraktiva arbetsplatser där medarbetare vill börja, utvecklas och stanna. Och hur vi bibehåller ett land som bygger på demokratiska värderingar.

Över hela landet har medlemmar engagerat sig i ämnen som arbetsmiljö, lön, hur vi skapar attraktiva arbetsplatser, hur Tidöavtalet påverkar våra jobb, angiverilagen och mycket mer. Den här veckan ordnas dessutom många fler aktiviteter inom ramen för kampanjveckan.

Stort tack till alla förtroendevalda och medlemmar som arrangerat och deltagit i evenemangen! 

Läs gärna mer om varför vi lyfter just dessa ämnen, här.