Reflektioner från studietiden

När Emma och jag träffar våra studentmedlemmar är det många som är oroliga över framtiden och livet efter examen. Det vi oftast inleder med är att möjligheterna i princip är oändliga och att det finns utrymme att pröva sig fram som nyexaminerad. Om jag blickar tillbaka på studietiden kommer tre reflektioner till mig kring vad som varit särskilt viktigt i min resa från studierna till arbetslivet. 

Våga testa

Det var långt ifrån självklart för mig att välja personalvetenskap. Jag hade sökt frikursen Sociologi A för att fördjupa mig i ett intressant ämnesområde medan jag klurade på vad jag egentligen skulle göra.

Ungefär halvvägs in i kursen började jag intressera mig för de programstudenter jag delade föreläsningssalarna med. De läste min kurs som en del i Personal- och arbetslivsprogrammet, och hade i seminariediskussioner och vid presentationer av sina grupparbeten alltid intressanta exempel på hur den beteendevetenskapliga kunskapen kunde användas i arbetslivet. Jag läste mer om programmet och bokade möte med studie- och yrkesvägledare. Hösten därpå var jag programstudent och utbildningen har passat mig utmärkt – hittills. 

Ta vara på kontakter

Mässor och arbetsmarknadsdagar har för mig varit ett bra tillfälle för spontana möten.

Inför praktiken var jag som personalvetarstudent intresserad av stora arbetsgivare och hur HR fungerar när det finns utrymme att anställa riktigt många. Intresset gjorde att jag under en mässa på campus tog kontakt med en utställare (som främst närvarade på mässan för att träffa industriintresserade ingenjörsstudenter). Några ganska osäkra medarbetare skulle förmedla en hälsning från mig och jag fick senare under mässan tillfälle att samtala med en av HR-cheferna. Den oväntade kontakten innebar utöver praktikplats ett extrajobb, ett sommarjobb och framför allt för mig, ett värdefullt tillfälle att utvecklas. 

Engagera mera

Min studietid präglades till stor del av föreningsengagemang och förtroendeuppdrag i princip alla föreningar som engagerar personalvetarstudenter vid Mittuniversitetet.

En lärdom jag tar med mig är att ideell erfarenhet. Även om det inte värderas lika högt som en anställning av alla potentiella arbetsgivare, bidrar det absolut i lika hög grad till kompetensutveckling.

Som student var mitt schema flexibelt och det fanns gott om tid till ideellt engagemang. Inom ramen för förtroendeuppdrag har jag växt som ledare, rekryterare och projektansvarig på ett sätt som hade varit svårt att få möjlighet till inom ramen för mina extrajobb. 

För er som är intresserade av att ta del av fler erfarenheter rekommenderar vi att läsa mer om Karriärveckan 2022. Jag avslutar som jag inledde med att möjligheterna i princip är oändliga och att det finns utrymme att pröva sig fram som nyexaminerad.

Varma hälsningar  
Carl Larsson 
Studentombudsman