”Regeringens förslag sviker förebyggande arbete mot unga”

Regeringen föreslår idag förändringar runt elevhälsan. Men förslaget saknar flera viktiga bitar, anser Akademikerförbundet SSR. ”Det är ett svek mot de unga och det förebyggande arbetet att inte ha ett maxtak för antalet elever per skolkurator”, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss idag ändringar i skollagen för att stärka elevhälsan.

Akademikerförbundet SSR som bland annat organiserar skolkuratorer välkomnar att elevhälsans nuvarande uppdrag förtydligas. Det är något förbundet ställt sig bakom i sitt remissvar på utredningen.

Däremot riktar förbundet kritik mot att flera andra förändringar saknas i regeringens förslag. Akademikerförbundet SSR har bland annat krävt att det ska vara obligatoriskt att redovisa tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator på skolenhetsnivå. Utan fungerande statistik vet man inte hur området ser ut.

Något sådant förslag har inte regeringen.

Akademikerförbundet SSR har också sedan lång tid krävt ett riktmärke på 300 elever per skolkurator. Utredningen föreslog ett maxtak på 400 elever. Inte heller det är något regeringen ställt sig bakom.

– Det är ett svek mot de unga att inte göra det lättare för elever att få träffa en skolkurator. Inte minst med tanke på hur politikerna gärna framhåller det förebyggande arbetet. Menar vi allvar med det behövs fler vuxna i skolan. Ett maxtak på antalet elever per skolkurator borde vara en självklarhet, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.