”Resterna av Sveriges fattigvårdslagar måste bort från socialtjänsten”

Akademikerförbundet SSR välkomnar delar av Socialtjänstutredningen som kom idag. Men förbundet riktar skarp kritik mot att socialtjänstens expertutredningar även fortsättningsvis kan köras över av sekundsnabba beslut.
Regeringen måste se till att denna rest av Sveriges fattigvårdslagar kastas på sophögen, säger Heike Erkers, förbundsordförande.

Akademikerförbundet SSR har länge drivit på för att socialtjänstens verksamheter ska bli mer lättillgängliga och bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Precis det föreslås nu i socialtjänstutredningen.

– Att följa vetenskap och expertis borde vara självklart, men så är det inte i lagen. Därför är det bra att utredningen lyssnat på oss. Tyvärr går förslagen inte hela vägen. Även framöver kan lekmän i en nämnd med ett snabbt penndrag ändra långa expertutredningar om enskilda ärenden i socialtjänsten, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

– Något liknande hade varit otänkbart inom vården, att en lekman griper in och prioriterar vem som har störst behov av vård. Faktum är att Sverige är det enda land i Norden där socialtjänsten kan köras över så här. Det är en rest från vårt lands gamla fattigvårdslagar som måste bort. Ytterst handlar det om utsatta barns och vuxnas rätt att bli professionellt bemötta.

​​​​​​​Akademikerförbundet SSR konstaterar samtidigt att utredningen inte lämnar frågan helt okommenterad. I stället föreslås att en ny utredning tillsätts för att utreda den så kallade delegationsordningen, det vill säga om vilken status expertutredningar i enskilda ärenden ska ha i förhållandet mellan förtroendevalda och tjänstemän.

​​​​​​​– Det är bra att utredningen åtminstone tagit ett halvt steg framåt i frågan. Vi får betrakta det som en halv seger. Men vi ger oss inte. Vi fortsätter att uppvakta socialministern för att se till att denna nya utredning snarast möjligt startar. Utredningen som kom idag innehåller flera bra första steg mot en mer lättillgänglig socialtjänst. Men den går inte hela vägen fram till en modern socialtjänstlag, säger Heike Erkers.