Socialsekreterare hindras att göra rätt insatser när barn rekryteras till kriminalitet

Socialsekreterare i utsatta områden saknar resurser mot gängbrottsligheten. Många upplever att de hindras från att välja rätt insatser mot barns rekrytering, eftersom det saknas resurser. Det visar en ny medlemsenkät från Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR har ställt frågor om bland annat unga och gängkriminalitet till socialsekreterare som är medlemmar och arbetar med barn och unga i utsatta områden. Drygt 400 personer har svarat. Av dem uppger drygt en tredjedel att de känner till att barn under tolv år rekryterats av kriminella gäng.

Förbundets ordförande Heike Erkers skriver om enkäten på Aftonbladets debatt nu på eftermiddagen: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/yR30Qe/vi-hindras-att-hjalpa-barn-pa-vag-in-i-gangen.

Särskilt allvarligt tycker Heike Erkers det är att närmare en tredjedel  av de socialsekreterare som svarar uppger att de i samband med insatser i ärenden kring LVU, lagen om vård av unga, beslutat om andra insatser än de socialsekreterarna bedömt som mest lämpliga, på grund av ekonomiska hänsyn.

- Så kan vi inte ha det. Inte om vi verkligen vill bryta våldsspiralen och få barn och unga att göra andra livsval än kriminalitetens. Ansvaret vilar tungt på både riks- och kommunpolitiker att leva upp till orden om det förebyggande arbetet, skriver Heike Erkers i debattartikeln.

Socialsekreterarna i enkäten efterlyser inte enbart mer resurser. Två tredjedelar av de som svarat vill också se ett ännu bättre samarbete med polis, Bup och andra samarbetspartners. Hälften av de svarande tycker att det vore bra om socialtjänsten fick ett uttalat brottsförebyggande ansvar.

- Akademikerförbundet SSR har länge drivit kravet att staten bör ge kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Det skulle kunna hjälpa ansvariga kommunpolitiker och chefer att göra rätt prioriteringar för att minska nyrekryteringen till kriminalitet. Vi måste göra allt för att samhällets olika delar samarbetar i de här frågorna, säger Heike Erkers.

Fotnot om undersökningen: Enkäten har gått ut brett till socialsekreterare som arbetar med barn och unga i socialt utsatta områden och som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR. Cirka 450 socialsekreterare har svarat. Det är deras svar som redovisas här, något annat statistiskt urval har inte gjorts. Undersökningen kan alltså ses som en snabbintervju av drygt 400 socialsekreterare, inte som statistik byggd på ett representativt urval.

Presskontakt

Fredrik Kornebäck, presschef Akademikerförbundet SSR, 070-690 44 23