Staffanstorps beslut försatte anställda i en rävsax

Staffanstorps beslut att inte ta emot kvotflyktingar står i strid med lagen. Tjänstemän ska inte uppmanas att verkställa beslut och trotsa lagstiftning.

Idag har det hållits förhandling mellan Akademikerförbundet SSR och Staffanstorps kommun med anledning av beslutet som innebar att kommunen stoppade mottagandet av kvotflyktingar och därmed uppmanade tjänstemän till lagtrots. 

– Arbetsgivaren, kommunledningen, har en plikt att klargöra för berörda tjänstemän att lagstiftning har företräde framför ett kommunstyrelsebeslut som inte kan verkställas utan att lagen åsidosätts. Arbetsgivaren ska inte medverka till att anställda uppmanas trotsa lagen, säger Mikael Smeds, chefsjurist Akademikerförbundet SSR

Att Akademikerförbundet SSR agerar i sådana här situationer handlar i grunden om att förbundet anser att professionen i offentliga verksamheter ska respekteras.

– Socialtjänstens verksamhet ställer höga krav på kompetens, och innebär att medarbetare behöver göra svåra avvägningar i enskilda ärenden. Det förutsätter att allmänheten, kommunens invånare och berörda klienter, har förtroende för att socialtjänstens tjänstemän iakttar allas likhet inför lagen. Kommunstyrelsens beslut riskerar äventyra detta förtroende, säger Monica Engström socialrättsjurist Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR bevakar alltid medlemmarnas rätt till en god arbetsmiljö och sådana arbetsförhållanden som möjliggör för dem att värna grundläggande värden i välfärden och samhället i stort. 

Se ett axplock av genomslaget i medier:

"Fackets kritik mot Staffanstorp: Uppmanar till lagbrott" Mikael Smeds i Sveriges Radio

"Fackförbund: Risk att tjänstemän i Staffanstorp bryter mot lagen" Se och hör Mikael Smeds, chefsjurist Akademikerförbundet SSR, i SVT Nyheter

”Lagvidrigt beslut att vägra ta emot kvotflyktingar” Mikael Smeds i Skånska Dagbladet

"Fack-oro att fler kommuner följer Staffanstorp: man uppmanar anställda att inte följa lagen" Mikael Smeds i Sydsvenskan

"Efter förhandlingsmötet: Staffanstorp utreder arbetsmiljön" Mikael Smeds i Akademikern