Studenter med sikte på framtiden

Som fackförbund och professionsförbund fokuserar vi på att stötta Sveriges socionomer, ekonomer, beteende-, personal-, folkhälso- och samhällsvetare genom hela karriären, från antagning till och med pension. Det innebär att en stor del av det brinnande engagemang som finns bland förbundets medlemmar tänds redan under studietiden.

Höstterminen har precis dragit i gång med allt vad det innebär. Runt om på landets lärosäten sker uppstart av nya program och kurser, introduktionsperioder anordnas av en rad olika studentföreningar och kårer runt om i landet. Flera av er står inför ert första möte med akademiska studier. Flera återvänder till kända kursupplägg med terminer av erfarenhet men kanske ändå besöker campus för första gången under studietiden. Flera av er står redo att ta ett kliv från studier och sätta ned fötterna i arbetslivet med akademisk examen i erfarenhetsryggsäcken. Oavsett vilket så ser vi fram emot att få träffa er under hösten. 

Starten på ett hoppfullt verksamhetsår 

I början av september träffades studentrådets styrelse för verksamhetsåret 21/22 för första gången. Mötet präglades av flera introducerande presentationer, en del tekniska svårigheter och många varma skratt. Framför allt lades planen för studentrådets fokusområden under verksamhetsåret.

Värdet av akademisk kompetens på Sveriges arbetsmarknad, det är något som Akademikerförbundet SSR tillsammans med flera andra fackförbund strävar mot. Arbetet grundar sig i studentverksamheten men kan ta sig olika uttryck. För att representera såväl nya som blivande akademiker kan vi behöva uppdatera våra tillvägagångssätt. Under den närmaste tiden kartlägger studentrådet arbetet med att minska ohälsa bland studenter. Vi ser att ohälsa är ett utbrett problem och att studenter många gånger har visat sig vara en särskilt drabbad grupp. Övergången från studier till arbetsliv kan vara en upplevelse som innebär stora svårigheter och hinder, men det behöver inte vara så. Studentrådet kommer även verka för att studenter ska få verktyg att hantera sina första professionsrelaterade jobb efter examen. Vidare arbetar studentrådet med att identifiera och synliggöra praktiska hinder för livslångt lärande i syfte att möjliggöra detta för fler.

Häng med på resan

Det finns olika sätt att påverka samhället, arbetsmarknaden och framtidens arbetsvillkor. Ensam kan det vara svårt att nå stor och varaktig förändring men vi tror på att kollektivets styrka ger individen rätt. Om du är intresserad av att få ut mer av ditt fackliga medlemskap kan du redan nu engagera dig i valberedningen som studentrådets styrelse är i full gån med att tillsätta inför årsmötet 2022. För att få mer information eller anmäla intresse kan du kontakta styrelsen via studentradet@akademssr.se eller Carl Larsson, ansvarig studentombudsman via carl.larsson@akademssr.se. Vi ser fram emot att höra från dig!

Med upphävda restriktioner och en ny terminen framför oss är våra förhoppningar att vi står inför välbehövliga tillfällen för spontana möten och informell dialog där vi tillsammans kan växa i vårt engagemang och där ni hjälper oss ta tillvara studenternas intressen.

Vi som engagerar oss inom studentverksamheten ser fram emot att träffa befintliga och potentiella medlemmar och sondera studentintressen framöver.

Hoppfulla hälsningar

Carl Larsson och Matilda Tidström, era studentombudsmän