Ta kontroll över din framtid

Utöver yrkesverksamma socionomer, ekonomer, beteende-, personal-, folkhälso- och samhällsvetare är vi ett förbund som till stor del utgörs av studenter. I dagsläget studerar cirka 15 procent av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar. Ni studentmedlemmar utgör en del av organisationen som benämns som studentrådet, så nu vänder vi oss särskilt till er! 

Som fackförbund kämpar och når vi ständigt nya segrar inom våra olika områden. Starkt engagemang för personalvetare har bidragit till att det numera finns en etisk kod att stötta professionen och tack vare starkt engagemang för socionomer finns nu legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård, för att nämna några exempel. 

Med spridda bakgrunder mot enad riktning 

Vad alla säkert vet är att den ofta omnämnda ”fackliga kampen” till stor del genomförs politiskt. Som fackförbund är vi i högsta grad en politisk organisation. Till skillnad från vinstdrivna företag som arbetar med att omvandla verksamhet till pengar arbetar vi med att omvandla våra medlemmars medel till facklig verksamhet – en verksamhet som skapar trygghet för våra medlemmar när arbetsmarknaden är osäker, som stöttar medlemmar vid motgångar i karriären, som utvecklar och formar våra professioner.  

För att kunna representera alla medlemmars intressen är det viktigt för oss att kunna ta ställning och engagera oss även i utbildningspolitiska frågor och driva studentmedlemmarnas intressen. Antagning till utbildningar eller omständigheter kring studiemedel kan vara lika aktuella exempel på fackliga frågor som kollektivavtal. Det är här ni studentmedlemmar kommer in i bilden.

Stora möjligheter att påverka 

Vart tredje år hålls förbundets kongress, och nu i maj är det återigen dags att fatta beslut om förbundets framtida verksamhet. Yrkesverksamma från landets alla distriktsföreningar skickar representanter för att lyfta aktuella frågor och företräda sina intressen. Studentrådet har också utsett en delegation av studenter som under samma förutsättningar kommer föra studentmedlemmars talan.  

Utöver deltagandet under kongressen är studentmedlemmarna representerade av studentledamöter i förbundsstyrelsen som utanför kongressen leder förbundets verksamhet. Ledamöterna står i direkt kontakt med studentrådets styrelse som ansvarar för studentrådets utbildningspolitiska arbete. Som studentmedlem finns det därför potential och stora möjligheter att påverka vad förbundet driver politiskt. 

Ta chansen

Under våren bjuder studentrådet in till årsmöte. Årsmötet kommer att innefatta en dragning av föregående års verksamhet, det kommer röstas igenom en verksamhetsplan och det kommer vara val till studentrådets styrelse – en oerhörd merit för dig som söker en guldkant på CV:t och samtidigt värdefulla erfarenheter. Som du har förstått finns det inom förbundet en gemensam ambition att uppmärksamma och tillvarata studenters intressen och engagemang. En bra förutsättning för detta är engagerade studentmedlemmar. 

Jag hoppas att du vill ta kontroll över din framtid! Om du brinner för studiepolitiska frågor och är intresserad av att engagera dig i formandet av ditt framtida arbetsliv är studentrådet det forum du vill göra det i.  

Är du intresserad av att vet amer? Tveka inte på att maila mig och Matilda som är studentombudsmän.
carl.larsson@akademssr.se
matilda.tidstrom@akademssr.se