”Vad händer med min lön?” Några ord om inflationen

Bild på pengar och Simon Vinge, förbundets chefsekonom.

Att priserna på bensin och kaffe är högre än vanligt har väl inte undgått någon. Men vad händer i ditt lönekuvert när inflationen är högre än väntat? Och vad beror det på? Förbundets chefsekonom Simon Vinge ger svar. 

Reallöneutvecklingen bruten

Sedan mitten av 90-talet har vi arbetstagare i genomsnitt haft en närmast obruten period av reallöneutveckling. Med ökad reallön menar vi ökningen av köpkraft som lönen ger när vi har dragit av inflationen – det vill säga att förändringen i lönekuvertet har varit större än inflationen samma år. Dessförinnan hade vi ett antal årtionden där löneökningarna var imponerande på pappret men snabbt uppätna av en betydligt högre inflation.

Högre inflation än väntat i år

Denna trend kommer att brytas för de allra flesta i år, till följd av en i delar oförutsett hög inflation. Det är i huvudsak priserna på livsmedel och energi som kommer att öka rejält, och inte kompenseras fullt ut av löneökningar. Många av oss kommer att känna av det med att vår lön räcker till lite mindre mat eller energislag så som bensin eller el. 

Krig och pandemi förklaringar

Bakgrunden är i huvudsak ett antal omvälvande händelser i världsekonomin. Inte minst att vi har ett krig i Europa som direkt påverkar energipriserna, liksom att vi precis kommit ur en världsomspännande pandemi som haft långtgående konsekvenser för de globala värdekedjorna. Råvarupriserna påminner oss om att vi i princip stängde ned hela världen och dess intimt sammankopplade ekonomier – en händelse vars konsekvenser vi ännu inte kan bedöma fullt ut.

Utvecklingen framåt

Sveriges Riksbank har i uppdrag att landet ska försöka hålla inflationsmålet om två procents ökning per år, och jobbar just nu hårt för att både uppnå detta mål och förutse utvecklingen framåt. Att förutse saker är dock svårt, i synnerhet saker i framtiden, som någon sade och den korta historien är att ingen riktigt vet hur inflationen – i Sverige och världen – kommer att utvecklas. Riksbanken trodde i mars i år inte att inflationen kommer att bli varaktigt hög, men slänger samtidigt in en rad brasklappar och konstaterar att prognosen är ovanligt osäker. Energi- och livsmedelspriser tror de dock kommer fortsätta öka på kort sikt. Som part ser vi att det är viktigt att inflationsmålet uppnås för att vi ska få en välfungerande lönebildning.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Simon Vinge, simon.vinge@akademssr.se