Välbesökt mentorskapsprogram för utlandsutbildade akademiker

Collage

Förbundet driver tillsammans med Kompetensföretagen och den ideella organisationen Nema Problema ett mentorskapsprogram för utlandsutbildade akademiker, speciellt samhällsvetare.

Bildtext: Nätverksmötena inom mentorskapsprogrammet är mycket välbesökta och ger handfasta råd för att utlandsutbildade akademiker ska få rätt jobb i Sverige.

Projektet drivs i form av ett främjandemedelsprojekt med anslag från Arbetsförmedlingen. Att det är just Akademikerförbundet SSR som är med beror på att förbundet har arbetat länge med, och har stor erfarenhet av, att underlätta för utlandsutbildade akademiker att få jobb i paritet med sin utbildning. Något som tyvärr är alldeles för ovanligt i Sverige idag.

– Vi är speciellt glada att göra detta tillsammans med Kompetensföretagen som vi identifierar som en viktig tröskelsänkare för utlandsutbildade att få jobb i Sverige. Då kan akademikern bli anställd i ett kompetensföretag (tidigare bemanningsföretag) och hyras ut till företag som snabbt kan se deras kompetens och våga anställa dem direkt i företaget i stället, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet som ansvarar för projektet.

– Det är också roligt att arbeta med den ideella organisationen Nema Problema som har stor vana vid att jobba med de här frågorna. De har också stora nätverk och kan nå både mentorer och adepter på ett utmärkt sätt, fortsätter Ursula.

– Man ska se det här arbetet som en utlöpare av förbundets tidigare arbete ”Öppet Sverige”. Då fick vi till snabbspår, kompletterande utbildningar, informationsinsatser, självskattningsverktyg till Arbetsförmedlingen och många andra insatser för att hjälpa till i migrationssituationen runt 2015. Vi införde också två medlemskapsformer (etableringsmedlemskap och introduktionsmedlemskap) med lägre avgift för de här grupperna, förklarar Ursula.

Förbundet har, i samma konstellation, nu sökt främjandemedel igen för att fortsätta, och skala upp, mentorskapsprogrammet.