Vesna Jovic utses till Coronakommissionen

Vesna Jovic och Lars Holmblad

Regeringen har utsett Vesna Jovic, i dag socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, till ledamot av Coronakommissionen.

Kommissionen har till uppdrag att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av Covid-19 och lämna förslag på åtgärder. Kommissionen ska bland annat studera hur krisorganisationen inom regeringskansliet, regionerna och kommunerna har fungerat under pandemin. Kommissionen leds av Mats Melin, tidigare bland annat ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen.

I dag har regeringen även utsett Vesna Jovic, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och tidigare VD på dåvarande SKL, till en av ledamöterna i kommissionen.

Jag är väldigt glad och hedrad över att få vara med i kommissionen. Den har ett brett uppdrag och jag ser fram emot att bidra med mina kunskaper och erfarenheter i kommissionens viktiga arbete, säger Vesna Jovic.

Lars Holmblad, förbundsdirektör på Akademikerförbundet SSR kommenterar utnämningen så här:

Vi är glada över att regeringen har utsett vår medarbetare till den här kommissionen som faktiskt är den viktigaste kommission av det här slaget som tillsatts. Kommissionen kommer att beröra många viktiga områden där förbundet har medlemmar, inte minst naturligtvis, inom äldreomsorgen.