Vi bottnar först i mars, men ser ändå ljuspunkter

Vi är just nu i en arbetsmarknadskris vi inte har sett maken till. De snabba krisåtgärderna måste nu ersättas av mer långsiktiga och precisa för att arbetsmarknaden ska komma på fötter igen. Samhällsvetarpodden pratar med Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen om dagens arbetsmarknadssituation och hur vi kan göra en strukturomvandlad nystart så snart som möjligt. För tillbaka till det gamla kommer vi inte.

Vi har 9,2 procents arbetslöshet och närmare en halv miljon arbetssökande. Till det kommer lika många som är korttidspermitterade, som prognosen ser ut. På kort tid har vi gått från högkonjunktur till rekordkris.

Vad är din analys av vad vi har gått igenom?

- Åtgärderna för att förhindra smittspridningen slog direkt mot arbetsmarknaden. Från en dag till en annan förlorade hotell och restaurang, transport och handel sina kunder och intäkter och tusentals människor blev varslade om uppsägning. Det liknade ingenting vi sett tidigare, inleder Annika Sundén.

Den värsta veckan i mars hade ni 40 000 varslade att jämföra med ”normala” siffror på kanske 3 – 4 000 på en månad. Vad tänkte du då?

- Det första jag tänkte var nog ”Var ska det här sluta”? Men jag tänkte också att Sverige i grunden har en stark och sund ekonomi. Vi har haft flera år av högkonjunktur, och den här krisen handlar inte om strukturella problem i ekonomin.

Vad tänker du runt korttidspermitteringarna? Funkade de?

Regeringen var snabb med att vidta kraftfulla åtgärder. Det var bra. Det dämpade absolut fallet, vilket gör att vi har färre varsel och färre arbetssökande nu än vad vi annars hade haft. Men det är klart att hade man haft mer tid hade man kunnat göra dem mer precisa, tex med krav på utbildning under den permitterade tiden, förklarar Annika.

Snart kommer regeringens budgetproposition för nästa år. Vad förväntar du dig där?

- Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har lovat att Arbetsförmedlingen ska få medel som gör att vi kan uppfylla vårt uppdrag. Det är helt avgörande. Vi har säkrat upp att arbetssökande får sina ersättningar, men tyvärr är delar av vår verktygslåda i form av subventionerade anställningar, praktik och annat arbetsplatsnära åtgärder som är svåra att erbjuda nu. Arbetsgivarna vågar inte ta emot folk. Det måste vi hitta medel för att lyckas med. Det är inte minst viktigt för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

- Till det kommer att alla åtgärder som korttidspermitteringar och bättre a-kassa inte kan tvärstanna i januari. Som vi ser det når vi inte botten förrän i mars. Det kommer att behövas åtgärder även nästa år.

Men ser du något ljus i tunneln?

- På senare tid har lika många fått jobb och skrivits ut från Arbetsförmedlingen som blivit arbetslösa och skrivits in. Det är positivt. Dessutom finns det fortfarande branscher som behöver anställa, inte minst inom gröna näringar och IT. Vi har också många bristyrken inom offentlig sektor. Nu handlar det om att hitta smarta lösningar där många är med och tänker och agerar kreativt. Jobb kommer att försvinna men andra kommer till. Är man arbetssökande eller permitterad ska man verkligen ta tillfället i akt nu och utbilda sig vidare, kompetensväxla och använda den här tiden på bästa sätt.

Lyssna på det och mycket mer i Samhällsvetarpodden. I vanlig ordning ställer förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge frågorna.