Nu etablerar vi mens som en facklig fråga

kvinna som föreläser

Synen på mens som en facklig fråga och som en arbetsmiljöfråga kan variera mellan menstruerande och icke-menstruerande personer, men också beroende på ålder. En del anser att det är en privatsak som inte ska lyftas till offentligheten medan det för andra är en självklar del av livet och därmed också något att prata om, både fördelarna och nackdelarna. Nu lyfter Akademikerförbundet SSR mensen genom att erbjuda skyddsombud och förtroendevalda utbildningar, ta fram profilprodukter och hålla seminarier på temat mens – en arbetsmiljöfråga.

Redan 2017 gick Akademikerförbundet SSR ut tillsammans med flera andra fackförbund och lyfte mens som en facklig fråga.

Det är stor skillnad på att som ung få sin första mens idag jämfört med bara för 20 år sedan. Idag finns det pamfletter med information, lättillgängliga bindor och tamponger i skolan och mens synliggörs inte längre bara som en blå vätska som ska döljas i reklamer. Den generation som växer upp i Sverige idag har såväl mer information som bättre produkter till hjälp vid mens. Trots att mycket händer finns det fortfarande mensrelaterade hälsoproblem som inte har fått sin lösning och där ingen effektiv behandling har tagits fram.  

Majoriteten av alla kvinnor har någon gång fått svaret ”har du mens eller?” som ifrågasättande kring rimligheten i ens ilska, irritation eller påpekande.

Den sortens härskarteknik används för att förminska och tysta kvinnor och hör inte hemma i arbetslivet eller någon annan stans. Att menstruera har historiskt setts som ett svaghetstecken och har använts som ursäkt till varför kvinnor inte ska ha ansvarsfyllda positioner. Att cirka hälften av befolkningen under någon del av sitt liv menstruerar får inte vara en orsak till att hållas tillbaka i sin karriärutveckling. Resonemanget om att kvinnor inte kan ha ansvarsfulla poster på grund av mens lever inte längre kvar i svenskt arbetsliv, men många upplever fortfarande att synen på mens som tabu och menstruerande personer som oberäknande och känsliga genomsyrar hur många närmar sig frågan om mens. Att vara menstruerande är i sig inget negativt eller något som per definition gör en svag - även om det givetvis kan vara jobbigt och smärtsamt att ha mens. 

Mens är fortfarande en arbetsmiljöfråga. Alltför stor del av befolkningen i världen, men även i Sverige, har mensrelaterade besvär som de inte får hjälp med såsom endometrios, myom eller PDMS, men även ”mildare” problem som vanlig menssmärta kan orsaka sjukskrivningar och inkomstförluster.

Var femte kvinna har varit hemma från jobbet på grund av mensrelaterade problem.

Frånvaron drabbar individen i form av inkomstbortfall vilket i längden påverkar pensionen, men det påverkar också verksamheten. Av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar är cirka 80 procent kvinnor varav de flesta under en lång period av sitt liv har mens. De tabun som under många år har kringgärdat mens och mensrelaterade problem leder till onödiga sjukskrivningar och försämrar arbetsmiljön. 

En förutsättning för att kunna menstruera är att personen har en livmoder, det betyder dock inte att en per automatik är kvinna. Det är därför viktigt att vi, när vi pratar om mens som en arbetsmiljöfråga, inte endast gör det till en binär fråga om kvinnor och män.

För transpersoner som menstruerar kan tiden för menstruation vara extra svår då det kan vara en påminnelse om att delar av kroppen inte känns rätt.

Det kan också finnas oro och rädsla för att bli ifrågasatt om en lyfter mensrelaterade problem som transperson. För att prata om arbetsmiljöproblem kring sin menstruation krävs dessutom att en är öppen för sin arbetsgivare om sin identitet som transperson. En arbetsgivare som tidigt visar att en är inkluderande för alla och inte accepterar kränkningar eller diskriminering kan skapa en trygg arbetsplats och öppna upp för dessa dialoger. 

Att skapa en trygg arbetsmiljö där mens och mensrelaterade problem inte är ett hinder är inte bara en fråga för den som menstruerar. Det är en arbetsmiljöfråga för som berör alla på arbetsplatsen. 

Genom kunskap om mens kan arbetsgivare bli bättre på att ta tillvara sina medarbetares kompetenser och produktivitet.

Förutom att en del personer sjukskriver sig i onödan på grund av oflexibla arbetsplatser är också den högre grad av produktivitet som vissa menstruerande personer får just vid mens en outnyttjad potential. Genom flexibla arbetsplatser och möjligheten att anpassa arbete efter individers behov uppnår vi såväl bättre arbetsmiljö som en verksamhet där fler människor trivs och mår bra. 

Förutom att vi på Akademikerförbundet SSR redan 2017 lyfte mens som en facklig fråga har vi bloggat på temat och även suttit i referensgrupp för projektet Mensens framtagande av utbildning för skyddsombud och fackförbund. Vi vill ta arbetet med att lyfta mens som en arbetsmiljöfråga ett steg längre. Vi kommer därför erbjuda skyddsombud och förtroendevalda utbildningar, ta fram profilprodukter och hålla seminarier för våra medlemmar på temat mens – en arbetsmiljöfråga. Vi hoppas att du vill delta och lära dig mer om hur din egen, dina kollegors eller dina medarbetares arbetsmiljö påverkas av mens. Prata dina kollegor, fackliga företrädare, skyddsombud och din arbetsgivare i fikarummet, på APT eller i samverkan om vad ni kan göra för att skapa en MENSkligare arbetsplats.   

Läs gärna mer på mens.se.