En MENSkligare arbetsplats

Mens är en facklig fråga och vi måste våga tala om mens. Majoriteten av Akademikerförbundets medlemmar består av kvinnor. Hur pratar vi om denna historiskt sett tabu- och skambelagda och viktiga feministiska fråga?  

Var fjärde kvinna i åldern 16-29 år har varit hemma från jobbet på grund av mensproblem. Om vi ser till alla kvinnor har var femte kvinna varit hemma av samma skäl. För individen är det inte bara smärtsamt utan också dyrt. Det handlar om kostnader för mensskydd, smärtstillande läkemedel och förlorad inkomst när smärtan är så stor att man inte kan jobba.  

Sjukdom innebär inte bara minskad inkomst utan påverkar också pensionen. Det tillsammans med bland annat att kvinnor tar ut 70 % av föräldrapenning påverkar i sin tur naturligtvis hela livsinkomsten på ett negativt sätt.  

Inte socialt accepterat

Många mår alltså så dåligt i samband med mensen att de vissa dagar inte kan ta sig till jobbet. Det är dock inte helt socialt accepterat och därför blir ofta det officiella skälet något annat som till exempel migrän, förkylning eller magsjuka. Ingen vill ju bli ifrågasatt gällande återkommande och icke accepterad frånvaro och behöva oroa sig för sin anställningstrygghet och för att bli förbigången när uppdrag fördelas eftersom man kan bli betraktad som opålitlig eller känslig. Vad man dock inte slipper undan med denna nödlögn är den inkomstförlust som återkommande karensdagar innebär.  

Högriskskydd hos Försäkringskassan

Vad som kan vara värt att känna till är att om man är sjuk oftare än tio gånger på ett år kan man ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Det krävs dock att man skaffar ett läkarutlåtande som beskriver varför man kommer att vara sjuk ofta. Anställda som beviljats särskilt högriskskydd anmäler som vanligt sjukdom hos arbetsgivaren. Den anställde får då ersättning från arbetsgivaren som i sin tur får ersättning för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan. Detta kan underlätta för kvinnor som har så svåra och återkommande menssmärtor att de inte kan jobba. 

Stor skillnad i olika länder

För en stor del av världens befolkning är mensen en betydligt allvarligare fråga och kan handla om liv och död. Många lever under sådana svåra och fattiga förhållanden att de inte har möjlighet att sköta sin hygien på ett tillfredsställande sätt vilket leder till risk för allvarlig ohälsa. I vårt samhälle har vi inte just dessa problem för vi har en välutvecklad social välfärd och hög standard. På många, men inte alla, arbetsplatser finns till och med duschrum och vilorum och sådana kan underlätta för kvinnor när de har mens. Det är bra men går det att hitta ytterligare underlättande åtgärder? För vissa kanske det skulle kännas bra om de vissa dagar fick möjlighet att jobba hemifrån. Det förutsätter naturligtvis att man har ett arbete som går att sköta hemifrån. För andra skulle det kanske hjälpa om arbetet kunde anpassas utifrån deras menscykel. Det skulle i så fall kunna gynna både arbetstagare och verksamheterna där de är anställda. 

Östrogen ökar välbefinnandet

Enligt vad jag läst kan kvinnor som tränar på hög nivå ha nytta av att hålla koll på sina östrogennivåer och därmed få bättre koll på sin prestation. Östrogen anses nämligen vara ett hormon som ökar välbefinnandet. Det är kopplat till bättre stresshantering och eventuellt även bättre minnesfunktioner. Nivåerna av östrogen är högst strax före ägglossning så då kan man säga att kvinnor har en mental formtopp. Det finns en studie där kvinnor utsattes för en stressande situation vid två tillfällen; då deras östrogennivåer var höga och då de var låga. Stressen bestod i att de fick räkna lite för svåra mattetal samtidigt som de fick kritik för att de räknade för dåligt. Kvinnornas hjärnor undersöktes under tiden. Vid höga nivåer av östrogen hade kvinnorna bättre stresshantering och vid låga nivåer blev det motsatt resultat. Det vore intressant med mera forskning på detta område som både skulle kunna underlätta och ge vinster för både arbetstagare och arbetsgivare. 

Akademikerförbundet SSR anser att denna fråga är mycket viktigt och kommer därför att delta i en referensgrupp i organisationen MENSEN:s regi.

Organisationen arbetar med att sprida kunskap om mens och bryta tabun bland annat inom arbetslivet. De har bland annat utvecklat en s.k. menscertifiering under 2019. Genom att menscertifiera arbetsplatser utbildar de anställda i frågor kring mens och ger verktyg för att kunna implementera ett mensperspektiv på arbetsplatsen. Det handlar både om fysiska och psykosociala aspekter och målet är att möjliggöra fullt arbetsdeltagande. Syftet med referensgruppen, där Akademikerförbundet SSR ska ingå, är att identifiera behov inom olika branscher och ta fram bra utbildningar. Vi är hoppfulla inför detta och vi är för en MENSkligare arbetsplats!