Vanliga frågor om anställning och rättigheter

Har du frågor kring din anställning? Chanserna är goda att någon annan frågat sig samma sak. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna.

En leende kvinna i möte med två kollegor.

Ska jag berätta att jag är gravid?

Jag har sökt jobb utan att berätta att jag är gravid i tredje månaden. Bör jag tala om det för arbetsgivaren redan nu eller ska jag vänta tills jag eventuellt fått jobbet? Jag är rädd att de inte vill ha anställa mig eftersom jag bara hinner jobba fyra månader innan jag går på föräldraledighet.

Du har ingen skyldighet att uppge att du är gravid eftersom det inte får påverka arbetsgivarens beslut om vem som ska anställas. Däremot ska du meddela arbetsgivaren minst två månader innan du beräknar påbörja din föräldraledighet.

Det kan ändå vara bra att berätta i samband med att du skriver på anställningsavtalet, speciellt om du räknar med att jobba kvar länge. Det kan vara bra för att skapa en god relation och de flesta arbetsgivare har ju inga som helst problem med detta. Du har precis samma rätt till föräldraledighet som alla andra, även om du är nyanställd.

Skulle det mot förmodan uppstå problem, kontakta Rådgivningen. Vi hjälper dig att förklara för arbetsgivaren att denne inte har rätt att återta ett anställningserbjudande med hänvisning till att du är gravid.

Hur vet jag om den arbetsgivare jag söker arbete hos har ett kollektivavtal? 

Om arbetsgivaren är en statlig myndighet, en kommun eller ett landsting behöver du inte oroa dig. Samtliga arbetsgivare inom offentlig sektor har nämligen kollektivavtal.

Om arbetsgivaren är ett företag eller en organisation inom privat sektor kan du ringa oss på Rådgivningen. Vi har information om kollektivavtalsområde för de flesta arbetsgivare, men tyvärr inte alla. Om vi inte har upplysningar om just den arbetsgivare där du vill söka jobb kan du alltid fråga arbetsgivaren. 

Hjälp, företaget där jag söker jobb har inget kollektivavtal!

Jag har sökt jobb på ett litet företag och när jag var på anställningsintervju fick jag veta att de inte har kollektivavtal. Vad ska jag tänka på innan jag skriver på anställningsavtalet?

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal ökar ditt ansvar att se över ditt individuella anställningsavtal så att du inte missar viktiga bitar. Det gäller främst pensionsavsättningar och försäkringar. Även rätten till sådant som övertidsersättning och årlig lönejustering behöver skrivas in i anställningsavtalet. Mer information om kollektivavtal hittar du under rubriken Kollektivavtal

Jag är tillsvidareanställd. Vilken uppsägningstid har jag?

Enligt LAS är uppsägningstiden när du själv säger upp dig en månad om du inte avtalat om något annat i ditt anställningsavtal. Har arbetsgivaren kollektivavtal kan det finnas en annan reglering, så ta reda på vilket kollektivavtal som gäller hos dig och vad det säger. Är du exempelvis kommunalt anställd så utökas din uppsägningstid till tre månader om du varit sammanhängande anställd mer än tolv månader. Mer information om vad kollektivavtalen reglerar, och våra kollektivavtal inom olika sektorer, hittar du under rubriken Kollektivavtal

Jag har ett vikariat och har nu hittat ett annat arbete. Kan jag säga upp mig?

Tidsbegränsade anställningar är normalt sett inte uppsägningsbara. Du måste komma överens med din arbetsgivare om du ska få lämna anställningen i förtid.

Vissa kollektivavtal inom den privata sektorn har en avtalad uppsägningsmöjlighet för tidsbegränsade anställningar. Ta reda på vilket kollektivavtal du har och vad det anger.

Inom kommuner och landsting är tidsbegränsade anställningar som är avsedda att pågå längre än tre månader möjliga att säga upp med en månads uppsägningstid för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren om inte annat överenskommits. Arbetsgivaren måste dock kunna visa på skäl motsvarande saklig grund för att kunna säga upp en arbetstagare. 

Ibland kan det finnas en uppsägningsmöjlighet genom att det i anställningsavtalet skrivits in att anställningen gäller ”dock längst till och med”. Läs mer om uppsägning av tidsbegränsade anställningar under: Avslut av anställning.

För att veta säkert vad som gäller kan du kontakta Rådgivningen. Ha gärna ditt eget anställningsavtal tillgängligt när du ringer.

Jag har blivit erbjuden ett nytt arbete och vill vara tjänstledig från mitt nuvarande arbete tills jag känner mig säker. Har jag rätt till tjänstledighet?

Nej, du har inte rätt till tjänstledigt för att prova annat arbete. För att få ledigt måste du komma överens om det med din nuvarande arbetsgivare.

Det finns dock två undantag:

  • Om du varit sjukskriven i minst 90 dagar har du rätt att vara tjänstledig för att prova ett annat arbete. Tjänstledigheten kan tillsammans med sjukledigheten vara i högst ett år.
  • Om du är statligt anställd och har fått annan tidsbegränsad anställning inom staten. Du kan då vara tjänstledig i upp till tre år.

Min tidsbegränsade anställning löper snart ut. Vad gäller?

Den tidsbegränsade anställningen upphör vid det datum som avtalats. Det finns alltså ingen uppsägningstid. 

Om du varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren har du dock företrädesrätt till lediga tjänster som eventuellt kan finnas hos arbetsgivaren. 

Kan de inte erbjuda dig fortsatt arbete ska du få skriftligt besked om det senast en månad innan din tidsbegränsade anställning upphör. Du ska då också få besked om hur du ska göra ett skriftligt anspråk på företrädesrätt till återanställning. Mer information hittar du under rubriken Avslut av anställning.

Jag har varit tidsbegränsat anställd i nästan två år hos min arbetsgivare och kommer vara kvar ett tag till. Vad gäller?

Om du under de två åren har haft samma typ av tidsbegränsad anställning, det vill säga enbart vikariat eller enbart allmän visstidsanställning, så övergår din anställning till en tillsvidareanställning den dag din anställning överskrider tvåårsgränsen. Det är med de vid den dagen gällande villkoren som du blir anställd, det vill säga med samma befattning, lön och tjänstgöringsgrad.

Du kan inte räkna ihop tiderna i de olika anställningsformerna för att uppnå tvåårsregeln. Har du inte haft samma typ av tidsbegränsad anställning utan haft en blandning av vikariat och allmän visstidsanställning blir du därför inte tillsvidareanställd. Tänk på att du får räkna med anställningar fem år bakåt i tiden. Mer information hittar du under Anställningsformer.

Jag har bytt arbetsgivare och nu säger min chef säger att jag inte får mer än tre veckors semester i sommar. Kan han göra så?

Enligt semesterlagen har du alltid rätt till 25 dagars semesterledighet per år, om du inte själv avtalat om fler semesterdagar eller kollektivavtalet ge dig rätt till fler semesterdagar.

Du rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni–augusti. Däremot är det inte säkert att semesterdagarna är betalda.

Det är beroende på när du anställdes och om det finns ett kollektivavtal som ger dig betalda semesterdagar samma år du anställs. Mer information hittar du under rubriken Semester

Vi är kraftigt underbemannade på vår arbetsplats och får jobba mycket övertid för att hinna med. Vår chef har sagt att vi får ta det på flexen men nu börjar jag närma mig taket för hur många timmar jag får ha i flextidssaldo. Vad ska jag göra?

Flextidsavtalen är utformade så att arbetstagaren har möjlighet att förlägga sin arbetstid på ett mer flexibelt sätt. Om din arbetsgivare beordrar dig att arbeta utöver din normala arbetstid den dagen så är det övertid och ska inte ingå i flextiden. Tid över flextidstaket riskerar du dessutom att inte få betalt alls för. Den här hanteringen är inte bara felaktig ur ett ersättningsperspektiv, utan strider också mot Arbetstidslagen och är ett sätt att dölja övertid och egentligt bemanningsbehov.

Ta kontakt med din lokala fackliga företrädare. Hanteras flextidsavtalet så här felaktigt ska frågan tas upp av facket med arbetsgivaren. Ni som arbetar där ska inte föra in den arbetade tiden som flextid, utan istället som övertid. Genom att föra in det som övertid istället måste er chef fatta ett formellt beslut att bevilja eller avslå. Om chefen då säger nej kan vi direkt driva frågan om rätt till en korrekt ersättning.

Hittade du inte svar på din fråga? På Svar Direkt hittar du fler frågor och svar