Debattartiklar

Skärmavbild 2022-09-15 kl. 08.57.01.png

NSD-krönika: Den skeva Sverigebilden vann valet

Läs hela krönikan här nedan: Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 1 Web.jpg

Vi vill se en ny socialtjänstlag

Det är dags att införa en ny socialtjänstlag. Det skriver förbundsordförande Heike Erkers i en debattartikel med tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Föreningen Sv... Läs mer

thumbnail_image002.png

Slutbudat om tuffare tag – satsa på det som funkar

En klar majoritet svarar i vår undersökning att de anser att brottsförebyggande arbete är mer effektivt för att bryta rekryteringen till gängen jämfört med hårdare straff. Trots det är det b... Läs mer

dubbel.jpg

DN Debatt Repliker. ”Förslaget om äldreomsorgslag saknar kunskapskrav”

Heike Erkers och Monica Engström, Akademikerförbudet SSR: En ny lag är i sig ingen lösning på äldreomsorgens problem. Tvärtom finns risker med juridisk uppdelning. Läs mer

Vi måste sluta släcka bränder och börja satsa på brottsförebyggande arbete

Vi måste satsa på brottsprevention för att minska mänskligt lidande, skador och våldsamma konflikter, skriver Flynn Norlin. Läs mer

E5BE93E7-5C59-4EEA-88BA-6D467C90789F.jpeg

Sluta attackera socialsekreterarna

Det är dags att sluta attackera och ifrågasätta socialsekreterare som gör sitt jobb. Uppgifterna regleras i lagstiftningen. Läs mer

_X5A3274_0.jpg

DN Debatt Repliker. ”Låt alltid två socionomer utreda om barn ska omhändertas”

Både tjänstemän i socialtjänst och politiker i socialnämnder borde utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller tvångsärenden. Låt alltid två socionomer utreda om barn ska omh... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 4 Web.jpg

”Med rätt förutsättningar kan vi stoppa rekryteringen till kriminella gäng.”

Forskning visar, och det är väl känt, att förebyggande arbete är samhällsekonomiskt lönsamt. Trots det prioriterar landets politiker inte detta. Många talar sig varma för förebyggande arbete... Läs mer

IMG_3349.jpg

”Vad ska ny teknik användas till i välfärden?”

Debatten om hur vi ska ta oss an den tekniska utvecklingen är oroväckande tyst, trots att det på senare tid har kommit flera varningssignaler om hur Sverige halkar efter. Det anser debattöre... Läs mer

Unknown-2.jpeg

Sluta att bråka och håll er till fakta, politiker

En stor majoritet av Sveriges 1,5 miljoner akademiker anser att politiker bör tänka efter före, hålla sig till fakta och kunskap samt visa respekt för sina politiska motståndare. Det borde p... Läs mer

heike_fredrik.png

DN Debatt Replik: ”Sverige behöver 10000 fler som arbetar förebyggande”

Akademikerförbundet SSR: Det är bra att L lägger fram socialliberala förslag, men partiet undviker att berätta att satsningar kostar pengar. Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web.jpg

Kommunerna i Värmland måste satsa mer på förebyggande arbete

Vi är övertygade om att utvecklingen kan brytas. Men det kräver resurser. Lika mycket som läggs på polisen måste läggas på att förebygga sociala problem, skriver Heike Erkers, förbundets ord... Läs mer

Skärmavbild 2022-05-03 kl. 16.03.41.png

Replik: Privatiseringen av Arbetsförmedlingen löser inte matchningsproblemen

Vi kan förstå att VD:n för en av de största privata leverantörerna till Arbetsförmedlingen är positivt inställd till privatiseringsreformen, men vi vänder oss emot skönmålningen av verklighe... Läs mer

Skärmavbild 2022-04-28 kl. 07.48.16.png

”Bristerna i välfärdssektorn har blivit en kronisk sjukdom”

DN Debatt 28 april 2022 Sex fackliga förbundsordförande: Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon människor de närmaste tio åren. För att få fler att söka sig dit och färre att läm... Läs mer

B2F81ECB-02D1-4831-BADE-D79335249699.jpeg

Ukrainarna måste ges en rimlig chans att jobba

SvD Debatt 12 april 2022. ”Det är helt avgörande att nu ge de ukrainska flyktingarna maximala chanser att få jobb här i Sverige. Men då kan vi inte strypa alla åtgärder som ökar den chansen.... Läs mer

Skärmavbild 2022-04-06 kl. 20.24.55.png

”Bollen ligger hos era partiledningar”

DN Debatt replik 6 april 2022. Kommun­politikerna som kritiserar Arbets­förmedlingen bör prata med sina parti­ledningar, som ligger bakom ned­dragningarna. Det skriver företrädare för Aka... Läs mer

D1818460-50AF-41CA-A718-9D8CDC7E8062.jpeg

Tio tusen fler måste jobba med tidiga insatser

Tio tusen fler måste jobba med tidiga insatser och kommuner som inte har det förebyggande arbetet mot gängkriminaliteten på plats borde inte ha möjlighet att sänka skatten. Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

Debatt: Falsk information skapar misstro mot socialtjänsten

Den falska information som spridits i vissa grupper och länder om hur svensk socialtjänst fungerar i samband med omhändertagande av barn har fått stor uppmärksamhet. Trots denna massiva... Läs mer

heike-simon_0.jpeg

Stora risker när AI fattar viktiga beslut utan reglering

I dag används algoritmer allt oftare för att fatta beslut inom offentlig förvaltning. Det kan handla om beslut om ekonomiskt bistånd och att Arbetsförmedlingens bedömningsstöd automatiseras.... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

Ge oss bättre förutsättningar att hjälpa vid psykisk ohälsa

Om vår samlade kompetens hade använts på ett bättre och effektivare sätt hade en stor del av den psykiska ohälsan i samhället kunnat förebyggas. Det skriver Heike Erkers, förbundets ordföran... Läs mer

MarkusFuruberg-1.png

Fackförbund: Låt inte ett politiskt spel hota tryggheten på arbetsmarknaden

Vi vet hur avgörande förändringarna i las för trygghet och omställning är. Därför bör varken Vänsterpartiet som nu, eller andra politiska aktörer, ställa sig i vägen för att lagen ändras, sk... Läs mer

debattbild_gri_webb.jpg

Stödet till fria fackföreningar måste fortsätta!

Ska Sverige fortsätta att vara en ledande, global aktör för yttrandefrihet, demokrati och anständiga arbetsvillkor behöver samtliga svenska partier visa sitt tydliga stöd för ett starkt fack... Läs mer

heike-simon_0.jpg

Regeringskansliets tystnad förvånar oss

När kommunala kärnverksamheter automatiseras berörs främst de redan mest utsatta. Ledande politiker måste kliva fram och ta ansvar. Från Regeringskansliet har det hittills varit helt tyst, s... Läs mer

heike-simon.jpg

DN Debatt.”Full insyn måste råda i offentliga algoritmer”

Akademikerförbundet SSR: Vi säger i vårt remissvar nej till den statliga utredningen om hur automatiserat beslutsfattande ska se ut. Regeringen måste ta artificiell intelligens (AI) på al... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web.jpg

Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin. Men de nyutexaminerade kommer ut på en arbetsmarknad med historisk hög arbetslöshet bland akademiker. Nu krävs kraftfulla... Läs mer

Skärmavbild 2021-04-15 kl. 08.12.49.png

Utbilda akademiker i pandemins spår

Arbetslösheten bland akademiker ökar på bred front under pandemin. Allra värst drabbas utrikesfödda och äldre. Nu krävs ett utbildningssprång och satsningar i regeringens budget för att dess... Läs mer