Debattartiklar

D1818460-50AF-41CA-A718-9D8CDC7E8062.jpeg

Tio tusen fler måste jobba med tidiga insatser

Tio tusen fler måste jobba med tidiga insatser och kommuner som inte har det förebyggande arbetet mot gängkriminaliteten på plats borde inte ha möjlighet att sänka skatten. Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

Debatt: Falsk information skapar misstro mot socialtjänsten

Den falska information som spridits i vissa grupper och länder om hur svensk socialtjänst fungerar i samband med omhändertagande av barn har fått stor uppmärksamhet. Trots denna massiva... Läs mer

heike-simon_0.jpeg

Stora risker när AI fattar viktiga beslut utan reglering

I dag används algoritmer allt oftare för att fatta beslut inom offentlig förvaltning. Det kan handla om beslut om ekonomiskt bistånd och att Arbetsförmedlingens bedömningsstöd automatiseras.... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

Ge oss bättre förutsättningar att hjälpa vid psykisk ohälsa

Om vår samlade kompetens hade använts på ett bättre och effektivare sätt hade en stor del av den psykiska ohälsan i samhället kunnat förebyggas. Det skriver Heike Erkers, förbundets ordföran... Läs mer

MarkusFuruberg-1.png

Fackförbund: Låt inte ett politiskt spel hota tryggheten på arbetsmarknaden

Vi vet hur avgörande förändringarna i las för trygghet och omställning är. Därför bör varken Vänsterpartiet som nu, eller andra politiska aktörer, ställa sig i vägen för att lagen ändras, sk... Läs mer

debattbild_gri_webb.jpg

Stödet till fria fackföreningar måste fortsätta!

Ska Sverige fortsätta att vara en ledande, global aktör för yttrandefrihet, demokrati och anständiga arbetsvillkor behöver samtliga svenska partier visa sitt tydliga stöd för ett starkt fack... Läs mer

heike-simon_0.jpg

Regeringskansliets tystnad förvånar oss

När kommunala kärnverksamheter automatiseras berörs främst de redan mest utsatta. Ledande politiker måste kliva fram och ta ansvar. Från Regeringskansliet har det hittills varit helt tyst, s... Läs mer

heike-simon.jpg

DN Debatt.”Full insyn måste råda i offentliga algoritmer”

Akademikerförbundet SSR: Vi säger i vårt remissvar nej till den statliga utredningen om hur automatiserat beslutsfattande ska se ut. Regeringen måste ta artificiell intelligens (AI) på al... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web.jpg

Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin. Men de nyutexaminerade kommer ut på en arbetsmarknad med historisk hög arbetslöshet bland akademiker. Nu krävs kraftfulla... Läs mer

Skärmavbild 2021-04-15 kl. 08.12.49.png

Utbilda akademiker i pandemins spår

Arbetslösheten bland akademiker ökar på bred front under pandemin. Allra värst drabbas utrikesfödda och äldre. Nu krävs ett utbildningssprång och satsningar i regeringens budget för att dess... Läs mer

debattartikel.png

Så kan tilliten till automatiska beslut i den offentliga sektorn öka

Automatiserat beslutsfattande kan frigöra personalens arbetstid och skapa utrymme för mer avancerade uppgifter. Men om potentialen ska tas tillvara, komma alla medborgare till del och förbät... Läs mer

heikemarkus.png

Kommunerna måste höja lönerna för välfärdens akademiker

Arbetsgivare måste satsa på bättre villkor för välfärdens akademiker. Jämfört med privatanställda akademiker släpar lönerna för välfärdens akademiker långt efter, skriver Heike Erkers och Ma... Läs mer

Skärmavbild 2021-03-25 kl. 12.01.03.png

De sjuka offras i Svarte Petter-leken

Rehabiliteringskedjan inom sjukförsäkringen som Alliansregeringen genomförde 2008 blev inte bra.  Det av S/MP-regeringen uppsatta målet om i snitt nio sjukdagar per person och år ble... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

Använd socialarbetares och psykologers kompetens i högre uträckning

Bris årsrapport visar på samhällets oförmåga att skydda utsatta barn. Vi kan inte längre se på. Det är dags att säkra tillgången på psykologisk och psykosocial kompetens så att alla barn och... Läs mer

Skärmavbild 2021-03-15 kl. 11.29.37.png

Att inte agera är också ett beslut

Utförsäkringar, övervältring i försörjningsstöd och en försäkring som halkar efter löneutvecklingen. Sjukförsäkringen är inte längre den trygghet svenska folket förväntar sig... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 4 Web.jpg

Hjärnfonden och sju fackförbund: Så kan politiken bidra till bättre arbetsmiljö

Stressrelaterad psykisk ohälsa är en onödig sjukdom som går att förebygga. Arbetsmiljöstrategin är välkommen men det behövs mer, skriver Heike Erkers med fler tillsammans med Hjärnfonden i e... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web_0.jpg

Arbetsskadeförsäkringen måste kompensera för covid-19

Vi fackförbund, som genom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) företräder nära en halv miljon medlemmar i kommun- och regionsektorn, kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompens... Läs mer

Skärmavbild 2021-01-14 kl. 09.09.50.png

Vi står inte vid samhällsbyggets slut

"Vi har mer att göra än någonsin. Men då måste vi våga släppa symbolpolitiken och ta tag i det som, i grunden, är det viktiga", skriver Ursula Berge i NSD.  Bilderna från Capito... Läs mer

Skärmavbild 2020-11-06 kl. 11.30.01.png

Nya a-kasseförslaget – allt annat än flexicurity

I dagarna ska remissvaren rörande a-kasseutredningen vara inne. I svallvågorna runt Las har den här frågan kommit i skymundan. Det är olyckligt eftersom den i grunden ändrar föreställningen ... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web.jpg

Vi hindras att hjälpa barn på väg in i gängen

Det är ingen quick fix att arbeta brottsförebyggande, men vi vet att det går. Som ett första steg måste politikerna se till att de som arbetar dagligen med frågorna får möjlighet att göra si... Läs mer

Skärmavbild 2020-10-08 kl. 10.53.18_0.png

Hur mycket vill vi betala för vrålet?

Ursula Berge är samhällspolitisk chef hos Akademikerförbundet SSR. Den här gången skriver hon om punkt 20 i Januariavtalet som handlar om Las. Krönika i NSD 8 oktober 2020. Läs krönika... Läs mer

heike-simon.png

”Tillsätt en algoritmombudsman”

Algoritmer utför allt fler arbetsuppgifter som har direkta och dramatiska konsekvenser för många människor, skriver Heike Erkers och Simon Vinge, Akademikerförbundet SSR, i en debattartikel ... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 1 Web.jpg

Gängkriminaliteten kräver en rustad socialtjänst och en sammanhållen politik

För att bryta gängkriminaliteten måste socialtjänsten rustas och kommunerna få ett brottsförebyggande uppdrag. Politikerna måste ta ett samlat grepp om frågan för att få stopp på nyrekryteri... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 4 Web.jpg

Nu krävs en sammanhållen barnskyddspolitik

Vi har kunnat läsa om flera fall där barn som flyttats från familjehem tillbaka till de biologiska föräldrarna har farit extremt illa. Nu krävs ny lagstiftning och en sammanhållen barnskydds... Läs mer

Dolores_Markus_debattreplik.jpg

Debattreplik: "Framgångsrika arbetsplatser diskriminerar inte”

Diskussionen borde inte handla om att vara för eller emot aktivitetsbaserade kontor. Men med Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, kan vi få rätt person till rätt plats, skriver Dolor... Läs mer

Skärmavbild 2020-05-27 kl. 09.05.14.png

Tvångs-LOV spär på problemen

REPLIK DN DEBATT 25/5. Ursula Berge och Simon Vinge, Akademikerförbundet SSR: Kommunmedborgare ska själva kunna välja hur omsorgen ska bedrivas utifrån de lokala förutsättningar som finns... Läs mer