Debattartiklar


_dsc7434_heike.jpg

Bättre arbetsvillkor krävs för att locka kompetens till tvångsvården

Inför ett tak för outbildad personal. Det är oacceptabelt att så många som hälften av dem som arbetar med samhällets mest utsatta barn och unga helt saknar en relevant utbildning. Det skrive... Läs mer

_dsc7488_heike.jpg

Enstaka punktinsatser stoppar inte socialtjänstens personalflykt

Punktinsatser under enstaka år räcker inte för att hejda socionomernas personalflykt. Framför allt måste arbetsbelastningen ner och erfarna medarbetare måste få lön efter kompetens. Det skri... Läs mer

file.jpeg

Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet

Automatisering, självlärande programvaror och förenklat administrativt arbete. Genom att använda digitaliseringens möjligheter på rätt sätt kan vi göra det möjligt för medarbetare inom socia... Läs mer

LSS-utredningen måste säkra rätten till assistans för synskadade

Besparingar på ledsagarservice har fått stora konsekvenser för personer med synnedsättning, bland annat i form av sämre hälsa och ökat utanförskap. Därför måste LSS-utredningen, som sna... Läs mer

svd-20180909-800px.jpg

Var är forskningen i de politiska manifesten?

Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering ... Läs mer

Sandberg.jpg

Låt bli turordningsreglerna

Åtta av tio chefer tycker inte att Las är något problem vid uppsägningar, visar en ny undersökning. Turordningsreglerna är ett av benen i svenska modellen. Ta bort det och det kommer inte ba... Läs mer

heikeerkers+ulla-maija.jpg

Var är elevhälsan i skoldebatten?

Under sommaren har Bris sett en dramatisk ökning av antalet samtal om psykisk ohälsa jämfört med förra årets sommarlov. En anledning till att barn och unga som mår dåligt vänder sig till Bri... Läs mer

OrdförandeHeikeErkers.jpg

Spara inte bort det förebyggande sociala arbetet

Vågen av bilbränder den senaste tiden väcker upprörda reaktioner. Med all rätt. Bränderna sprider oro och otrygghet och många politiker är snabbt ute och lovar hårdare tag. Lite i förbigåend... Läs mer

Förbundsordförandes tal vid "Stå upp för Öppet Sverige" i Almedalen 4/7 2018

Heike Erkers tal  på ”Stå upp för Öppet Sverige" i Almedalen 4 juli 2018. (Det talade ordet gäller.) Läs mer

DA 20180703.jpg

Därför ska vi stå upp för ett öppet Sverige

Det är dags att sluta sätta invandring i motsats till god ekonomisk utveckling när det är tvärtom. Det är dags att sluta se olikhet som ett problem när det är en överlevnadsfråga, skriver He... Läs mer

Heike Erkers.jpg

Lagändring banar väg för idéburen välfärd

Välfärdspolitiken som förts de senaste årtiondena har – oavsett avsikt hos olika regeringar – kommit att gynna de stora vinstdrivande jättarna. Men idag ser vi positiva tecken, och... Läs mer

"Idag stämmer vi EU-kommissionen"

Vi och våra kollegor i de europeiska offentliga facken stämmer idag EU-kommissionen i domstol. Anledningen är att kommissionen vägrar att ge tio miljoner arbetstagare på det statliga om... Läs mer

emoke_bokor.jpg

Satsa på förebyggande socialt arbete i Kalmar

Det förebyggande sociala arbetet är alldeles för lågt prioriterat. I en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR svarar sju av tio socialsekreterare att socialtjänsten i deras kommun arb... Läs mer

Anders_Ferbe-1.png

Självkritisk omprövning krävs om den svenska modellen ska bestå

Den svenska modellen utmanas. Både fack och arbetsgivare behöver göra en självkritisk omprövning om den svenska modellen på arbetsmarknaden ska bestå. Ett grundkrav är att politikerna håller... Läs mer

0db1ae0a-d42d-4b11-a3ee-c7f132c091e0.jpg

”Att riva upp las öppnar för godtycke”

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på samspel och samförstånd mellan parterna. Därför är det olyckligt när Teknikföretagen drar långtgående slutsatser om lagstiftningen utifrån skrala... Läs mer

Heike Erkers.jpg

Otrygga jobb grogrund för sextrakasserier

Det borde vara en självklarhet att de som arbetar på medborgarnas uppdrag ska ha trygga villkor och arbetsplatser fria från sexuella trakasserier och övergrepp. Det skriver Akademikerförbund... Läs mer

Heike_Erkers.jpg

Politiker ska inte detaljstyra socialtjänsten

Moderaterna vill stärka kopplingen mellan vetenskaplig utveckling och praktiskt arbete i socialtjänsten. Men ska socialtjänsten kunna professionaliseras krävs att politik... Läs mer

Heike.png

Stärk elevhälsans roll

Elevhälsan är ett viktigt verktyg för att många elever ska kunna klara av skolan och hänga med i undervisningen. Det skriver Akademikerförbundet SSRs ordförande Heike Erkers i Corren.se. Läs mer

ny bild.png

Kompetenskris hotar i kommuner

De mest felaktigt lönesatta på svensk arbetsmarknad är de kvinnodominerade akademikergrupperna i kommunerna. För att avstyra en akut rekryteringskris behöver staten ta ett ökat ekonomiskt an... Läs mer

carina_laurin_stensson.jpg

Mycket att vinna på mer förebyggande socialt arbete i Norden

Den 22 mars samlas Nordens social- och hälsoministrar i Uppsala under Sveriges ordförandeskap. Som företrädare för socialarbetare i Nordens alla länder vill vi rikta en uppmaning till dem at... Läs mer

"Socialarbetarna har fått ett omöjligt uppdrag"

Många människor och grupper halkar efter i samhället. De hamnar ofta hos socialtjänsten. Men socialarbetarna har sällan möjlighet att lösa problemen med bland ­andra hemlösa och ensamkommand... Läs mer

"Gör kontorsjobben mer inkluderande"

Vi vill utforma kontorsarbetsplatser som från början är inkluderande för alla. Det skriver Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR, tillsammans med fem andra organisatio... Läs mer

Digitalisera inte bort det rättssäkra sociala arbetet

Nu rullar robotarna in i socialtjänsten. Algoritmerna kan ge många fördelar. Men den nya tekniken måste vara rättssäker och får inte användas på ett sätt som leder till att det sociala arbet... Läs mer

Rätt till elevhälsa lika viktig på Komvux

Stödet från elevhälsan kan ha en avgörande roll för många elevers skolresultat. Ändå finns det en grupp studerande som helt saknar rätt till det stödet, elever i den kommunala vuxenutbildnin... Läs mer

"Missvisande jämföra med Kanada och Schweiz"

Stockholm Handelskammare gör en stor sak av att jämföra med bland annat Kanadas migrationspolitik och försöker där påvisa att Sverige är ett oattraktivt land för akademiker. Att dessutom jäm... Läs mer