Akademikern

#legitimationnu

Allt närmare leg för kuratorer i hälso- och sjukvården!

Vägen till legitimation för kuratorer har varit lång, men det går framåt. Här nedan kan du läsa vad som har hänt de senaste åren i frågan. Du hittar även alla relevanta dokument i sakfrågan.
1 av 5
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll med #legitimationnu tröja. Denna gång är den på!!!
2 av 5
Cecilia Widegren, riksdagsledamot (m) i Socialutskottet i samtal med Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR.
3 av 5
Riksdagens löpsedel 3 juni 2015
4 av 5
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll med #legitimationnu tröja
5 av 5
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson med #legitimationnu tröja

Dokument

2017

29 november skickar Akdemikerförbundet SSR in sitt remissvar om införande av legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer. Förbundet välkomnar förslaget och ställer sig positiv till övergångsreglerna. Det behöver dock förtydligas att annan relevant examen innebär minst 180 högskolepoäng och hur länge yrkesverksamma kuratorer får fortsätta att använda titeln kurator utan legitimation.

1 september Akademikerförbundet SSR skickar in remissvar om förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för hälso- och sjukvårdens kuratorer. Förbundet tillstyrker förslaget med kommentarer om att det är bra att utbildningens längd föreslås till 60 hp, att utbildningen ska innehålla en självständig del och att behörighetskraven sätts till socionomexamen eller motsvarande utbildning.

30 augusti presenterade regeringen i ett pressmeddelande att den föreslår införandet av en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården från och med 1 januari 2019. Legitimationen ska baseras på den nya yrkesexamen på 60 högskolepoäng som också föreslås införas. Dock ska övergångsregler finnas för verksammma kuratorer inom hälso- och sjukvården.  Departementspromemorian, där förslaget presenteras, går nu på remiss med remisstopp 29 november 2017. Vill du se vilka som är remissinstanser hittar du dem här. Förbundets remissvar finns här.

4 maj skickade regeringen ut UKÄs utredningremiss. 89 remissinstanser får den direkt varav Akademikerförbundet SSR är en.  Sista remissdatum är 6 september 2017.

9 mars beslutade regeringen att ge uppdrag till Socialstyrelsen att se över övergångsreglerna vid införande av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården (punkt 20). Det uppdraget formulerades i en ändring av Socialstyrelsens regleringsbrev och uppdraget ska redovisas till regeringen senast 15 maj 2017.

28 februari kom UKÄ med sitt förslag hur den yrkesexamen ska se ut som leder till legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Vad som nu kommer att hända är att UKÄs förslag kommer att gå ut på remiss. Sedan är det ett antal regerings-, riksdags- och myndighetsbeslut som behöver tas för att en legitimation ska bli verklighet.

Läs mer om det under våra "Frågor och svar". Har du ytterligare frågor kan du maila förbundets samhällspolitiska chef ursula.berge(snabel-a)akademssr.se eller professionsstrateg josefine.johansson(snabel-a)akademssr.se

2016

Den 10 mars beslutade regeringen om ett uppdrag till UKÄ för att införa en yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Läs mer på regeringens hemsida och i förbundets pressmeddelande.

2015

Den 21 september la regeringen sin Budgetproposition för 2016. Där fanns tydliga texter med om att man "skyndsamt ska påbörja" ett arbete för legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården som senast ska redovisas i Budgetpropositionen för 2017.

Den 3 juni beslutade riksdagen enhälligt att göra ett tillkännagivande till regeringen att man så snart som möjligt ska avisera ett förslag om införande av legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Kampanjen #legitimationnu under 2015

Här nedan hittar du det mesta bakgrundsmaterial som finns i frågan, samt en hel del rörande den kampanj #legitimationnu som vi drev under senvåren.

Kampanjen drevs för att vi behövde visa att det finns flera tusen engagerade kuratorer runt om i landet som vill ha legitimation nu! Kampanjen #legitimationnu startade 20 april och löpte till den 3 juni då riksdagen beslutade i frågan.

Bilder från kampanjen kan du se här ovan i bildflödet.

Pressklipp:

”Inför legitimation för kuratorer snarast” Debattartikel Expressen 7/4

- "Kuratorerna manifesterar för legitimation" Nerikes Allehanda 22/4

- "Manifestation utanför Lycksele lasarett", Västerbottens Folkblad 24/4

”Manifestation utanför Lycksele lasarett” Folkbladet 24/4

- "Kuratorer i upprop till ministern” Skövde Nyheter och Västgöta-Bladet 27/4

- "Regeringens passivitet svår att förstå", Dagens Medicin 29/4

- "Kuratorer kräver att få legitimation", Jönköpingsposten 29/4

- "Kuratorer kräver yrkeslegitimation", Smålands Dagblad 30/4

- "Kuratorer kräver yrkeslegitimation", Tranås Tidning 30/4

- "Upprop: Legitimation nu, Gabriel!", Skaraborgs Allehanda 5/5

- "Manifestation för legitimation", SR P4 Göteborg 12/5

- "Kuratorer vill kunna visa upp legitimation", TTela 15/5 

- "Kuratorer ställer krav på legitimation", P4 Östergötland 19/5

- " Välutbildad yrkeskår kräver legitimation", Östgöta Correspondenten 20/5

- "Regeringen måste agera för ökad patientsäkerhet", Skövde Nyheter, Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet, Skaraborgs Läns Tidning 21/5

- "Regeringen måste agera för patientsäkerheten", Hela Hälsingland och Hudiksvalls Tidning, 27/5

- "Kuratorer kräver legitimation", Borås Tidning 28/5

"Socialutskottet vill snabba på legitimationskrav för kuratorer" Pressmeddelande - riksdagen 28/5

- "Riksdagen vill se kuratorer visa leg", Aftonbladet 28/5

- "Regeringen måste agera för ökad patientsäkerhet". DalaDemokraten 1/6 Debattartikel

- "Låt kuratorer få legitimation", Katrineholms-Kuriren, 2/6 Debattartikel

- "Kuratorerna vill ha yrkeslegitimation" Blekinge Läns Tidning 3/6

- "Regeringen måste agera för ökad patientsäkerhet", Knallebladet s.8 4/6 Debattartikel

-"Patientsäkerheten måste öka", Norrköpings Tidningar, 9/6 Debattartikel

- "Regeringen måste agera för ökad patientsäkerhet", Markbladet 10/6 Debattartikel

- "Agera för ökad patientsäkerhet", Sundsvalls Tidning, 11/6 Debattartikel