LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT

Åhörarkopior Dag 1

PowerPoint-presentation med åhörarkopior från fackliga grundkursen. 

Åhörarkopior Dag 2

PowerPoint-presentation med åhörarkopior från fackliga grundkursen. 

Promemorian: Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

2023-06-05 I promemorian föreslås att en god försörjning enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska innebära att en arbetskraftsinvandrare får en lön som uppgår till minst 80 procen...

Chefsfredag 26 maj

Här hittar du bilderna från föreläsningen Tillit – vår bästa tillgång! med Louise Bringselius under Chefsfredag den 26 maj. 

Promemoria Större flexibilitet i föräldrapenningen - utökade möjligheter att använda dubbeldagar

2023-05-31 I promemorian föreslås att antalet dagar som föräldrar kan använda för samma barn och tid utökas från 30 dagar till 60 dagar. För att ytterligare öka flexibiliteten föreslås äv...