LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT

PM Utbildningsutbudet maa av omställningsstudiestöd

22-04-22 Akademikerförbundet SSR för här fram sina generella uppfattningar om hur utbildningsutbudet måste förändras med anledning av omställningsstudiestödets införande. I detta PM ingår...

Affisch till medlemskvällen

Ladda ner, skriv ut och sätt upp på din arbetsplats. 

PROGRAM: Hen – Hon – Han

  En unik arbetsmiljöutbildning delvis förlagd till Stockholm Pride 3-6 augusti 2022.

Kampanjpresentation – Uppdrag Välfärd

Sprid information om kampanjen och skapa engagemang bland dina kontakter i lokalföreningarna med hjälp av denna presentation. 

Hot och våld och bristande resurser i utsatta områden

Undersökning bland socialsekreterare i utsatta områden, från september 2021.

Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter, SOU 2021:83

2022-02-07 Utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att ta fram förslag som innebär ökade möjligheter för statliga universitet och högskolor att avskilja en student från högskol...

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden - tilläggsremiss

2022-02-07 Inom Arbetsmarknadsdepartementet utarbetades under våren 2021 promemorian Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på ...

Vita privilegier och diskriminering

Processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden