LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT

Go to filters

Kränkande särbehandling - 1 november 2023

Här hittar du bilderna från föreläsningen om Kränkande särbehandling 1 november 2023

Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration, SOU 2023:24

2023-10-31 Utredningens förslag syftar till att fler utrikes födda kvinnor ska ges bättre förutsättningar att etablera sig i arbets- och samhällslivet och därmed bli självförsörjande och ...

Inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024

2023-10-26 Akademikerförbundet SSR har fått möjlighet att lämna synpunkter på Sacos inspel på regeringens forsknings- och innovationspolitik (forskningspropositionen 2024). Akademikerförb...

Malltal "Stoppa angiverilagen" Fritt att använda

Talet hölls bland annat i Stockholm 10 sept. Kan användas fritt runt om i landet.

Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd, SOU 2023:25

2023-09-11 I betänkandet föreslås att det ska införas ett krav på kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Kun...

Att leda med tillit 5 september 2023

Här hittar du bilderna från föreläsningen Att leda med Tillit som Hanna Broberg för Svensk Chefsförening höll den 5 september 2023.