LIST PAGE EXAMPLE - DOCUMENT

This should list content type DOCUMENT

En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

2022-04-30 Socialdepartementet har gett Akademikerförbundet SSR tillfälle att avge yttrande avseende delbetänkandet (SOU 2021:93) Från delar till helhet - En reform för behovsanpassade oc...

Förhandlingsframställan

Mottagare: Staffanstorps kommun Datum: 17 maj 2022

Ett utökat skydd mot diskriminering, SOU 2021:94

2022-04-26 Akademikerförbundet SSR har beretts tillfälle genom Saco att besvara rubricerad remiss. Förbundet kommer att i första hand ha fokus på de delar som direkt gäller arbetslivets o...

Verksamhetsberättelse året 2021-2022

Styrelsens verksamhetsberättelse Studentrådets årsmöte 2022.

Valberedningsförslag

Studentrådets årsmöte 2022

Dagordning Studentrådets Årsmöte

Dagordning Studentrådets Årsmöte 2022-05-21

Resebokningsinstruktioner

Boknings instruktioner för Tranås Resebyrå.  Tänk på att boka resan hela vägen fram till förbundskansliet på Mariedalsvägen 4 (Stadshagen t-bana).

PM Utbildningsutbudet maa av omställningsstudiestöd

22-04-22 Akademikerförbundet SSR för här fram sina generella uppfattningar om hur utbildningsutbudet måste förändras med anledning av omställningsstudiestödets införande. I detta PM ingår...