Nyheter från Akademikerförbundet SSR


Unga chefer och ungt ledarskap

Vad vill unga se för ledarskap, och vilka prioriteringar är viktiga för unga ledare, chefer och medarbetare? I årets första avsnitt av Chefspodden diskuterar vi unga chefer och ungt ledarska... Läs mer

Lita inte på slumpen!

Just nu inleder många chefer i offentliga verksamheter nya och helt avgörande samarbeten med de politiker som valts till styrelser och nämnder. Det viktiga är att inte lita på slumpen e... Läs mer

Frågor och svar om fredspliktsremissen

Mot bakgrund av den långvariga konflikt som pågått i Göteborgs hamn så tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att begränsa rätten till liknande stridsåtgärder i lag. Läs mer

Regeringen måste respektera partsmodellen

Det är bra att Sverige till sist har fått en regering. Nu är det viktigt att regeringen och samarbetspartierna respekterar den svenska modellen på arbetsmarknaden. Tillsättandet av en utredn... Läs mer

”Låt stå” gäller inte för LSS

Det finns få reformer som så radikalt kan förändra människors livsvillkor som just rätten till assistans och andra LSS-insatser. Det får inte bli en ny osäker tillvaro för alla som är beroen... Läs mer

Slå vakt om grundprinciperna i LSS

Det är viktigt att slå vakt om grundprinciperna i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen ska säkerställa självbestämmande, inflytande och delaktighet för personer... Läs mer

Brist på erfarna medarbetare i socialtjänsten försvårar skyddet för barn

SVT:s granskning om socialtjänstens hantering av barnärenden visar på upprörande brister. Tyvärr är resultatet inte förvånande. Hög arbetsbelastning och obalans mellan krav och resurser har ... Läs mer

2019 - Nytt år nya basbelopp

Regeringen fastställer nya basbelopp varje år. Det finns tre olika typer av basbelopp. De följer prisutvecklingen respektive inkomstutvecklingen och ligger bland annat till grund för ersättn... Läs mer

God jul och gott nytt år!

Från oss alla till er alla… Läs mer

Vellinge, Staffanstorp och konsten att få kakan utan att betala för den 

Vellinge fick precis OK att förbjuda tiggeri och strax därpå följde närliggande Staffanstorp. Vad är det då som förenar dessa kommuner, förutom förbudet? Läs mer

Därför är EU-valet viktigt

I maj är det EU-val. Och det är viktigare än många tror. Det handlar om ditt jobb och dina villkor. Simon Vinge träffar EU-parlamentarikern Marita Ulvskog i årets sista Samhällsvetarpodden.&... Läs mer

Snabbguide: hur påverkar budgeten myndigheterna 2019?

Undrar du också hur budgeten påverkar våra myndigheter? Här är en snabbguide utifrån de förändringar i jämförelse med övergångsbudgeten som riksdagens utskott nu föreslagit och som riks... Läs mer

Vellinge och tiggeriet

Fri rörelse men bara för de rika? Ursula Berge och Simon Vinge tittar närmare på Vellinge och Staffanstorp. Hur många jobbar faktiskt i den kommun där de skattar? Läs även Fackets Bi... Läs mer

Fattiga stör vår ordning

Att se fattiga människor försöka få en inkomst utanför vår lokala mataffär stör oss tydligen så mycket att det är ett ordningsproblem. Är det budskapet när högsta förvaltningsdomstolen sagt ... Läs mer

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Den 1 januari 2019 träder nya regler i sjuklönelagen i kraft. De nya reglerna innebär att karensdagen vid sjukdom slopas och ersätts med ett karensavdrag. Det betyder att de som jobbar långa... Läs mer

Chefen och pensionen

Tycker du att pensionssystemet verkar krångligt? Lugn. Chefspodden rätar ut dina frågetecken och ger tips på vad man behöver kolla upp och tänka på. Läs mer

Oacceptabel arbetsmiljö i socialtjänsten måste åtgärdas

Extrem arbetsbörda, uppseendeväckande hög personalomsättning, obalans mellan krav och resurser. Arbetsmiljöverkets larmrapport om socialtjänsten visar en helt oacceptabel arbetsmiljö. Nu mås... Läs mer

Konsten att haverera en regeringsbildning på myter 

In i det sista vägrade Centerpartiet att släppa sitt extrema krav att ta bort turordningsreglerna för företag med upp till 50 anställda. Det kravet öppnar för att nästan hälften av de som ar... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Ledighet på grund av sjukdom för att prova annat arbete?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som varit sjukskriven och vill byta arbete. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Ska föräldralediga ingå i lönerevisionen?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som inte bjudits in till lönesamtal under sin föräldraledighet. Läs mer

Riksdagen måste stoppa en nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten

Planerna på en nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten måste stoppas av riksdagens utskott. Det är inte seriöst att med ett penndrag lägga ner en myndighet som spelar en central roll för att... Läs mer

Juristförsäkringen

Förbundsdirektör Lars Holmblad om juristförsäkringen. Läs mer

Solidaritetsfonden stöttar kollegor runt om i världen

Genom ditt medlemskap är du redan med och bidrar med 1 krona per månad till Solidaritetsfonden. Läs mer

Ett jämställt arbetsliv

Att uppnå jämställdhet i arbetslivet är ett gemensamt intresse för parterna på arbetsmarknaden. Maja Rajs från Akademikerförbundet SSR har tillsammans med andra akademikerförbund, Almega och... Läs mer

Drastisk neddragning försvårar en aktiv arbetsmarknadspolitik

Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetreservation som riksdagen röstat ja till idag innebär att anslaget för arbetsmarknadspolitiska program skärs ner med 20 procent. Det risk... Läs mer

Information om juristförsäkringen

För ett tag sedan fick yrkesverksamma medlemmar i Akademikerförbundet SSR ett erbjudande om en ny medlemsförmån som Folksam tagit fram tillsammans med förbundet. Läs mer