Nyheter från Akademikerförbundet SSR


Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Idrott och Akademikerförbunden

Akavia är kontaktförbund och har tillsammans med Akademikerförbundet SSR förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Läs mer

Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Ideella och Idéburna organisationer och Akademikerförbunden

Akavia är kontaktförbund och har tillsammans med Akademikerförbundet SSR förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Läs mer

Nästa steg för parternas överenskommelse – utreda förslag till ny lagstiftning

PTK och Svenskt Näringsliv, tillsammans med Kommunal och IF Metall, överlämnade i december 2020 det nyligen träffade huvudavtalet till regeringen. Förra veckan beslutade regeringen att tills... Läs mer

42798518-concentrated-young-man-working-night-at-home-office-with.jpg

Skapa balans i arbetslivet

Nytt år, nya rutiner? Nja. Även om ett nytt år för många kan innebära en nystart, är det mycket från 2020 som vi tar med oss in i 2021. I en tid då många fortsätter arbeta hemifrån, är det v... Läs mer

pengar.jpg

Så förbereder du dig inför lönesamtalet

Lönen och löneöversynen har varit mer omdiskuterade under 2020 än på länge, och även om många nyligen fått besked om sin nya lön för 2020 drar 2021 års löneöversyn snart igång. Hur... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web.jpg

”Äntligen slängs socialtjänstens slaskpärmar på historiens sophög”

Akademikerförbundet SSR tillstyrker i ett remissvar lagförslaget om att göra anmälningar som gäller barn sökbara. "Medlemmar hos oss har länge pekat på att nuvarande lag hindrar socialtjänst... Läs mer

Skärmavbild 2021-01-14 kl. 09.09.50.png

Vi står inte vid samhällsbyggets slut

"Vi har mer att göra än någonsin. Men då måste vi våga släppa symbolpolitiken och ta tag i det som, i grunden, är det viktiga", skriver Ursula Berge i NSD.  Bilderna från Capito... Läs mer

Nytt avtal mellan IDEA/KFO/Fremia och Akademikerförbunden – Fremia Tjänstemän ideella organisationer

Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och har tillsammans med Akavia och Naturvetarna förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Läs mer

Nytt avtal mellan Arbetsgivaralliansen bransch Upplevelse & Kultur och Akademikerförbunden

Naturvetarna är kontaktförbund och har tillsammans med Akavia förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning.  Läs mer

Nytt avtal 2020 mellan KFO Tjänsteföretag och Akademikerförbunden

Tisdagen den 22 december 2020 tecknade KFO tjänsteföretag och Akademikerförbunden nytt kollektivavtal. Läs mer

Nytt avtal 2020 mellan KFO Folkrörelseorganisationer och Akademikerförbunden

Tisdagen den 22 december 2020 tecknade KFO Folkrörelseorganisationer och Akademikerförbunden nytt kollektivavtal. Läs mer

Nytt avtal mellan KFO Samhall och Akademikerförbunden

Akademikerförbunden har den 21 december 2020 träffat ett nytt avtal för 29 månader för tiden 1 november 2020 - 30 april 2023. Läs mer

orangeny_1.png

Hur beter sig en beteendevetare?

Välkommen till Akademikerförbundet SSR:s samtalsserie med och för beteendevetare. Det här är en serie i poddformat där vi tillsammans synliggör beteendevetares yrkesliv och professioner. Vi ... Läs mer

vesnahanna.png

Varför har äldreomsorgen drabbats så hårt av pandemin?

I mitten av december 2020 presenterade Coronakommissionen sin första delrapport med fokus på hur äldreomsorgen har fungerat under pandemin. Vilka brister har kommissionen kunnat identif... Läs mer

Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Handel (avtal Systembolaget)

Ett nytt kollektivavtal har idag 20201217 tecknats inom Svensk Handel, Systembolaget. Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 apri... Läs mer

Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Medieföretagen (Public Serviceföretag)

Akademikerförbunden har den 15 december 2020 träffat ett nytt avtal för akademiker vid Public Serviceföretag med Medieföretagen. Avtalet löper på 29 månader från 1 november 2020 till och med... Läs mer

Ett nytt kollektivavtal har per 20201218 tecknats för Kompetensföretagen

Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Om de lokala parterna inte enas i löneförhandlingar på arbetsplatsen finns en ... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Spiken i kistan för det personliga brevet?

Hur vanligt är det att det personliga brevet används vid rekryteringar? Det var ett tag sedan jag själv rekryterade men när jag följer samtalet kring det personliga brevets vara eller icke v... Läs mer

akbloggen.png

Migration ska ske av egen fri vilja, inte av tvång

Ingen sätter sina barn i en båt på havet om inte vattnet är säkrare än land. Aldrig tidigare i historien har så många människor varit på flykt, aldrig har så många migrerat. Samtidigt öka... Läs mer

Vad säger Coronakommissionen om äldreomsorgen?

Onsdagen den 16 december arrangerade Akademikerförbundet SSR en livesändning om Coronakommissionens första delbetänkande. Missade du sändningen? Ta då chansen att se den nu.  Läs mer

Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Scenkonst (Orkesteravtalet)

Akademikerförbunden har den 15 december 2020 träffat ett nytt avtal för tjänstemän vid Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser samt Teater- och länsteaterföreningar samt andr... Läs mer

Nytt avtal mellan Almega Tjänsteföretagen Revision- och konsultföretagen och Akademikerförbunden

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts mellan Almega Tjänsteföretagen Revision- och konsultföretagen och Akademikerförbunden. Avtalet löper under tre år men med ett löneavtal för 29 månader med... Läs mer

God jul och gott nytt år

Akademikerförbundet SSR önskar alla medlemmar, förtroendevalda, med- och motparter och andra som vi haft kontakt med under året en riktigt god jul och gott nytt år. Läs mer

sampodd.jpg

LUF-ordförande: Partsmodellen är jätteliberal

Det har varit turer fram och tillbaka om partsmodellen kontra lag för liberalerna. Men för nuvarande LUF-ordförande är det inte ett dugg konstigt att säga att det är väldigt liberalt att arb... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

Satsa på äldrekuratorer i framtidens äldreomsorg

Åtta av tio medlemmar i Akademikerförbundet SSR vill ha mer resurser till äldreomsorgen. Men inte enbart mer pengar behövs, anser förbundet som bland annat kräver en satsning på äldrekurator... Läs mer

Nytt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Handel

Ett nytt kollektivavtal har idag 20201214 tecknats inom Svensk Handel, Tjänstemannaavtalet. Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 3... Läs mer