Nyheter

debattartikel.png

Så kan tilliten till automatiska beslut i den offentliga sektorn öka

Automatiserat beslutsfattande kan frigöra personalens arbetstid och skapa utrymme för mer avancerade uppgifter. Men om potentialen ska tas tillvara, komma alla medborgare till del och förbät... Läs mer

oskar.jpg

Beteendevetare från Locker Room Talk tar över Instagram

Den ”tuffa” killen. Och den som blev hackad på av andra i omklädningsrummet. Som yngre har Oscar Gullers Ahlin varit i båda rollerna. Idag arbetar han på Locker Room Talk som vill lära unga ... Läs mer

myanmar-3.png

Solidaritetsfonden stöder kampen för mänskliga rättigheter i Myanmar

Sedan militärkuppen i Myanmar den 1 februari 2021, då folkvalda politiker avsattes och fängslades och militären tog makten, är situationen mycket allvarlig. För att bidra till kampen fö... Läs mer

akademikerbloggen.png

Svårigheten i en så enkel sak som människors lika värde

Stroke of a pen.  "[John F. Kennedy] said while he was running for office he could eliminate housing segregation with the stroke of a pen. And people in the movement began sending him ... Läs mer

Saila (m) Anna (S).jpg

Frågan är inte om utan HUR företag ska ställa om. (Partidialog 3)

UUA – Universell Utformning av arbetsplatser har under våren genomfört partidialoger med företrädare för riksdagspartier. I den tredje dialogen möttes Socialdemokraterna och Moderaterna. ... Läs mer

Möjligheter i en ny tid

Tisdag 17 november hölls den andra upplagan av den årliga konferensen om Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA. Teman för den digitala konferensen var ”Post corona - möjlighe... Läs mer

40944316-auditor-investigating-fraud-using-magnifying-glass.jpg

Snart presenteras de nya lagförslagen

Sist vi skrev om LAS, handlade det om att regeringen tillsatt tre departementsutredningar vars uppdrag handlar om att lägga förslag på lagstiftning i linje med den principöverensko... Läs mer

1.jpg

”Det kommer att vända” 

Som ny GD fick Maria Mindhammar minst tre ”kriser” att hantera samtidigt; pandemi, hög arbetslöshet och en drastisk reformering. Hur går det så här ett år in i pandemin? Var ser hon ljuset o... Läs mer

heikemarkus.png

Kommunerna måste höja lönerna för välfärdens akademiker

Arbetsgivare måste satsa på bättre villkor för välfärdens akademiker. Jämfört med privatanställda akademiker släpar lönerna för välfärdens akademiker långt efter, skriver Heike Erkers och Ma... Läs mer

Skärmavbild 2021-03-25 kl. 12.01.03.png

De sjuka offras i Svarte Petter-leken

Rehabiliteringskedjan inom sjukförsäkringen som Alliansregeringen genomförde 2008 blev inte bra.  Det av S/MP-regeringen uppsatta målet om i snitt nio sjukdagar per person och år ble... Läs mer

Förslaget på ett direktiv om minimilöner

I höstas lanserade EU-kommissionen ett förslag på ett direktiv om ett ramverk för säkerställande av skäliga minimilöner inom EU. Förslaget riskerar ingripa i den svenska arbetsmarknadsm... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Ta kontroll över din framtid

Utöver yrkesverksamma socionomer, ekonomer, beteende-, personal-, folkhälso- och samhällsvetare är vi ett förbund som till stor del utgörs av studenter. I dagsläget stude... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 4 Web.jpg

Heike Erkers ny ledamot i regeringens välfärdskommission

Heike Erkers är ny ledamot i regeringens välfärdskommission, där hon ska företräda Saco. – Jag är glad över förtroendet och ska arbeta för att lyfta akademikernas viktiga roll i vård, skola... Läs mer

simon-fredrik.jpeg

Aktuellt i Uppdrag Välfärd

Uppdrag Välfärd lyfter fram våra  medlemmars vardag inom en rad olika områden. Med vardagen som grund och erfarenheterna från coronapandemin vässar vi kraven på politikerna inför den ko... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 2 Web.jpg

Använd socialarbetares och psykologers kompetens i högre uträckning

Bris årsrapport visar på samhällets oförmåga att skydda utsatta barn. Vi kan inte längre se på. Det är dags att säkra tillgången på psykologisk och psykosocial kompetens så att alla barn och... Läs mer

Farzad-Golchin-scaled-e1608211685852.jpg

”Insikten att mångfald är bra måste landa”

Det finns ett glapp mellan nyanländ arbetskraft och svenska arbetsgivare. Det ska rekryteringsföretaget Novare Potential överbrygga. –  Mångfald lönar sig på flera sätt, det gäller a... Läs mer

Höga krav på förnyelseförmåga kräver mångfald i framtidens arbetsliv (Film Partidialog 3)

Här finns möjlighet att se hela partidialog 3 i sin helhet.  För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på a... Läs mer

Skärmavbild 2021-03-15 kl. 11.29.37.png

Att inte agera är också ett beslut

Utförsäkringar, övervältring i försörjningsstöd och en försäkring som halkar efter löneutvecklingen. Sjukförsäkringen är inte längre den trygghet svenska folket förväntar sig... Läs mer

Socionomen_svart.png

Nytt nummer av Socionomen

Hur hittar man sin väg och börjar om i livet efter att ha suttit i etiopiskt fängelse? Och konsulter inom socialt arbete – fungerar det verkligen? Svaren får du i nya numret av Socionom... Läs mer

Namnlöst-1.jpg

Så skapar SEBx team av 15 nationaliteter

Flexibla röda dagar samt ”fika and tell”. Det är några exempel på hur SEBx skapar gruppkänsla för alla medarbetare. Yana Kachur, nybliven programmerare, uppskattar den nyfikna och välkomnand... Läs mer

podd20210310.jpg

Högskolechefen: ”Högskolan måste göra sig redo”

Arbetsmarknaden förbereder sig nu, med partsöverenskommelsen som startskott, för ett stort systemskifte för att vi ska kunna utbilda oss mitt i arbetslivet. På vilket sätt är högre utbildnin... Läs mer

MagnusLänje Akademikerförbundet 5 Web.jpg

”Lex Lilla Hjärtat måste följas av långsiktiga satsningar”

Akademikerförbundet SSR välkomnar förslagen i utredningen Lex Lilla Hjärtat. "Men vi kan inte stanna vid de här förslagen om vi ska stärka barnens rätt", säger Heike Erkers, förbundsordföran... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Internationella kvinnodagen

Akademikerförbundet SSR är ett förbund som lägger mycket stor vikt vid likabehandlingsfrågor. Dels handlar det om vår egna värdegrund, att alla är lika mycket värda, men även om de prof... Läs mer

Hur kan vi utveckla framtidens arbetsliv på ett inkluderande och tillväxtskapande sätt? (Film Partidialog 2)

Här finns möjlighet att se partidialog 2 i sin helhet.  För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på att ta till... Läs mer

Socionomen_logotyp.png

Nu är nya Socionomen här

Nu lanseras nya Socionomen, Sveriges ledande tidskrift för socialt arbete. Tidningen har fått ny design, nytt innehåll och nya kanaler. Som medlem i Akademikerförbundet SSR kan du prenumerer... Läs mer

Rekommendationer gällande evenemang, utbildningar och medlemsmöten

Med anledning av pågående pandemi och Covid-19 har Akademikerförbundet SSR tagit fram nya rekommendationer till lokal- och distriktsföreningar gällande års- och medlemsmöten, utbildningar oc... Läs mer