Vad kan facket göra för klimatet?

Klimatstrejk

Att stoppa klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga. Det går fort och vi behöver agera snabbt. Det är de flesta forskare, meteorologer och andra experter eniga om.

Frågan har diskuterats under några decennier och vissa steg har tagits. I Paris 2015 kom världens ledare överens om ett avtal som ligger till grund för ländernas egna planer med att inte öka temperaturen med mer än 2 grader, helst inte över 1,5 grader. 

Tyvärr har vi inte lyckats bromsa uppvärmningen ännu och FN:s klimatpanel, IPCC, fortsätter att rapportera om fortsatta värmestegringar som redan fått ödesdigra konsekvenser. Öknarna breder ut sig och glaciärerna smälter. Människor och djurs livsbetingelser har förändrats dramatiskt. Många människor är på flykt undan klimatförändringarnas påverkan på deras livsbetingelser. FN:s flyktingorgan rapporterar att så många människor aldrig varit på flykt, eller i rörelse, som idag. De som drabbats hårdast lever i världens fattigaste länder, med betydligt sämre levnadsvillkor än vad vi har. Så vårt ansvar är stort att anpassa vår livsstil till vad klimatet klarar av. Här kan du läsa senaste IPCC rapporten om uppvärmning.

Vad kan vi i facket göra lokalt?

Akademikerförbundet SSR ser med stor oro på den utvecklingen och stöder i det dagliga arbetet olika initiativ som arbetsgivaren tar. Det kan vara i kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter men det kan också vara i privata företag. Det sker oftast i så kallad samverkan, där våra förtroendevalda och arbetsgivare möts för att tillsammans diskutera och lösa stora och små frågor. Det är en viktig möjlighet för våra medlemmar att tillsammans med den lokala fackliga organisationen komma med förslag som kan lyftas med arbetsgivaren i MBL förhandlingar eller i samverkan. 

Ett annat område där frågan om miljö- och klimatpåverkan kan lyftas är vid upphandlingar. Att bevaka att företaget eller organisationen ställer sociala- och miljökrav är ett viktigt område för våra förtroendevalda att använda sitt lokala inflytande.

I den senaste avtalsrörelsen med SKR hade vi krav om klimat och hållbarhet bland våra huvudyrkanden och när avta tecknades var vi eniga med arbetsgivaren att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för att utveckla gemensamma förslag.

Vad gör vi nationellt och internationellt?

För att ytterligare utveckla och sätta fokus på parternas möjligheter att vara en viktig aktör i klimatomställningen är att vi tillsammans med våra centrala arbetsgivare i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommit överens om att särskilt belysa frågorna om hur parterna ska kunna arbeta för partsinflytande på bland annat Agenda 2030:s klimatmål

Vi har också med stöd av Sida/Union to Union tillsammans med vår globala federation PSI startat ett projekt som handlar om hur fackliga organisationer ska kunna delta i genomförandet av Parisöverenskommelsen och Agenda 2030 klimatmål. Projektet som startade 2016 är flerårigt och har fokus på hur fackliga organisationer ska kunna delta och medverka i staters arbete med att uppfylla Parisöverenskommelsen. Projektet finns i flera världsdelar i länder som redan ser effekter av den negativa klimatutvecklingen. Projektet finns i Kenya, Zambia, Tunisien, Jamaica och Peru. Under sommaren 2020 blev klimathandboken Time to Act. Den är ett direkt resultat av projektet och kan användas av fackligt aktiva i hela världen.

Också i vår egen organisation, på kansliet och vid olika aktiviteter med medlemmar och förtroendevalda försöker vi minska våra klimatavtryck. Vi har en hållbarhetspolicy där vi tydligt pekar ut hur vi som facklig organisation kan arbeta på ett mer hållbart sätt. Den omfattar bland annat en resepolicy. Vi reser med tåg när så är möjligt och rimligt. Flygresor ska klimatkompenseras. Vi ser kontinuerligt över vår energianvändning och vi har krav på miljömärkning vid köp av varor och tjänster. Det är naturligtvis inte tillräckligt. Därför följer vi utvecklingen på området och ser regelbundet över vår policy och gör uppdateringar.

Maria Östberg Svanelind är Internationell sekreterare och ansvarig för klimatfrågorna för Akademikerförbundet SSR.

Podd med miljöministern

Pandemin har minskat koldioxidutsläppen i april med 17 procent i världen och 28 i Sverige i jämförelse med året före. Men det var ju inte så här vi skulle klimatomställa. Samhällsvetarpodden pratar med vice statsminister och miljöminister Isabella Lövin

Podd med miljöministern

Pandemin har minskat koldioxidutsläppen i april med 17 procent i världen och 28 i Sverige i jämförelse med året före. Men det var ju inte så här vi skulle klimatomställa. Samhällsvetarpodden pratar med vice statsminister och miljöminister Isabella Lövin

Podd med FFF

Edit och Eira är två gymnasieungdomar som bara några dagar efter att Greta Thunberg startade sin skolstrejk anslöt sig till den. Målet var då att försöka påverka politikerna inför riksdagsvalet. Frågan vi ställer oss är vad kan facket göra för klimatet?

Podd med FFF

Edit och Eira är två gymnasieungdomar som bara några dagar efter att Greta Thunberg startade sin skolstrejk anslöt sig till den. Målet var då att försöka påverka politikerna inför riksdagsvalet. Frågan vi ställer oss är vad kan facket göra för klimatet?

Läs och lyssna mer om klimatet

Pandemin kan hjälpa oss in i en Green New Deal (Samhällsvetarpodden med Isabella Lövin, 2020)

Klimatet hotar vår existens (Samhällsvetarpodden med Pierre Schori, 2019)

Manifestera för klimatet (nyhet 2019)

Vad kan facket göra för klimatet? (Samhällsvetarpodden med Fridays for Future - Edit Lidberg och Eira Fröhling, 2019)

En socialt hållbar klimatomställning – går det? (Samhällsvetarpodden med Kalle Sundin, 2019)

Har Centern träffat rätt? (Samhällsvetarpodden med Martin Ådahl, 2018)

Fossilbranschens sista strid (Samhällsvetarpodden med Jens Ergon, 2017)

Klimatet angår oss (Akademikerbloggen, 2016)

Läs och lyssna mer om klimatet

Pandemin kan hjälpa oss in i en Green New Deal (Samhällsvetarpodden med Isabella Lövin, 2020)

Klimatet hotar vår existens (Samhällsvetarpodden med Pierre Schori, 2019)

Manifestera för klimatet (nyhet 2019)

Vad kan facket göra för klimatet? (Samhällsvetarpodden med Fridays for Future - Edit Lidberg och Eira Fröhling, 2019)

En socialt hållbar klimatomställning – går det? (Samhällsvetarpodden med Kalle Sundin, 2019)

Har Centern träffat rätt? (Samhällsvetarpodden med Martin Ådahl, 2018)

Fossilbranschens sista strid (Samhällsvetarpodden med Jens Ergon, 2017)

Klimatet angår oss (Akademikerbloggen, 2016)

Läs även

Pandemin kan hjälpa oss in i en Green New Deal

Pandemin har minskat koldioxidutsläppen i april med 17 procent i världen och 28 i Sverige i jämförelse med året före. Men det var ju inte så här vi skulle klimatomställa. Samhällsvetarpodden pratar med vice statsminister och miljöminister Isabella Lövin om hur vi kan använda den här krisen för att göra den gröna återhämtning som gör oss fossilfria och skapar en mer hållbar värld.

Läs mer

Manifestera för klimatet

Om du har möjlighet att manifestera för klimatet på fredag kan du ladda ner skyltar för utskrift i A3 här nedan. Du kan även se var i Sverige folk möts genom att klicka på denna karta. 234 manifestationer just nu. Lägg gärna upp bilder på sociala medier när du manifesterar och tagga dem med #FFFAkademssr, #socialscientistsforfuture, #socialworkersforfuture eller något liknande.

Läs mer

Varför ska facket hålla på med klimatet?

Världen brinner, och för att sänka temperaturen och släcka branden måste vi arbeta tillsammans. För att försäkra oss om att det inte är ”business as usual”, att världens fattiga återigen får betala priset, så måste vi hitta sätt att arbeta tillsammans och försäkra oss om att fackföreningarna har en plats vid bordet.

Läs mer