Klimatomställningen är större än elektrifieringen

Någon kanske trodde att Karl-Petter Thorwaldsson som avgången LO-ordförande skulle ta det lite lugnt. Istället har han kastat sig in i att göra svenskt stål grönt samtidigt som han är vice ordförande i världsfacket ITUC som har Just Transition högt på dagordningen. Hur kan vi göra klimatomställningen rättvis frågar vi i veckans Samhällsvetarpodden. Ursula Berge, ställer frågorna.

Många tänkte länge att klimatet hotar jobben?

- Det är många jobb som kommer att försvinna i den här omställningen. Inte så mycket här i Sverige, men i kolbaserade ekonomier är det ganska stora omställningar. Men nu börjar en insikt komma att det kan finnas fler jobb i den gröna ekonomin än i den gamla fossila, inleder Karl-Petter.

- Men för en del ekonomier kommer det att bli en stor omställning. 80 000 arbetare i Polen jobbar med kol. 300 000 har sin utkomst från den industrin så många är oroliga. Vi måste hitta ersättningsjobb för dem.

Facket har inte alltid har varit så förändringsbenäget när det gäller miljöfrågor. Visst har vi släpat efter och har det förändrats?

- Fram till mitten av 1980-talet var den fackliga rörelsen samfällt emot miljöfrågan, för att den ansågs hota jobben. Men sedan kom en omsvängning på 90-talet inte minst med Anna Lindh som jobbade hårt för att få in miljöfrågan i arbetarrörelsen. Göran Persson pratade sedan om det gröna folkhemmet. Det innebar en mental omsvängning också inom LO.

- Just nu ser vi en andra våg. Många ser nu att det finns stora möjligheter i de nya gröna jobben. Ordförande i ITUC Sharan Burrow myntade begreppet ”There are no jobs on a dead planet” som var avgörande för fackets omsvängning. Idag är den globala fackföreningsrörelsen ganska på tårna när det gäller klimatfrågan, förklarar Karl-Petter.

- Just Transition är ett lobbyarbete från ITUC tillsammans den svenska regeringen, inte minst med miljöpartiets Åsa Romson, som drev igenom det i Parisöverenskommelsen.

Vad är egentligen Just Transition?

- Det handlar om att vi inte bara ska hjälpa företag i den här omställningen utan även individer. Människor som förlorar jobbet ska inte komma i kläm. Det handlar om att vi också måste hjälpa den enskilda att få nytt jobb och ny utkomst.

Kan du jämföra den här omställningen med något historiskt?

- Detta är den största förändringen sedan elektrifieringen av industrin för 150 år sedan. Det är enorma investeringsbehov vi pratar om.

Hur kommer den svenska partsmodellen att klara den här omställningen?

- Den svenska partsmodellen är väldigt väl lämpad för att klara den här omställningen. Jag märker att facket och arbetsgivarna har krokat arm i det här. Vi försökte i senaste förhandlingen få in om klimatansvarig på arbetsplatser, ungefär som skyddsombud, men vi kom inte riktigt fram. Sådana idéer om att kollektivavtalen också kan driva på klimatomställningen måste facket fortsätta arbeta med, uppmanar Karl-Petter.

- Men här har vi i Sverige en annan syn än i tex EU Hittills har EU till exempel inte pratat med facket, utan bara med företag, om fördelning av medel inom ”Just Transition”-fonden som ska underlätta omställningen. Jag blev så jättearg. Det är så j-a dåligt!

- Ska man ha en enda spänn från EUs pengar i ”Just Transition”- fonden ska det vara en överenskommelse mellan både arbetsgivare och fack. Annars blir länder och arbetstagare, emot omställningen, markerar Karl-Petter.

Vi pratar också om hur en rättvis klimatomställningen ska kunna fungera i hela världen där villkoren är så olika. Vill du höra hur Kålle arbetar i SSAB med Hybritprojektet för att vara de första i världen som gör fossilfritt stål så bör du hänga med till slutet av podden. Det och mycket annat kan du höra i veckans Samhällsvetarpodden. I vanlig ordning ställer Ursula Berge frågorna.