Debattreplik: "Framgångsrika arbetsplatser diskriminerar inte”

Porträttfoto på Dolores Kandelin Mogard och Markus Furuberg

Diskussionen borde inte handla om att vara för eller emot aktivitetsbaserade kontor. Men med Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, kan vi få rätt person till rätt plats, skriver Dolores Kandelin Mogard och Markus Furuberg från Lärandeforum UUA i en debattreplik.

(Debattreplik publicerad i Barometern den 19 juni 2020)

Aktivitetsbaserat eller inte, det är frågan som på många arbetsplatser väcker starka åsikter. Men diskussionen borde inte – som i debattartikeln ”Diskriminerande struktur byggs in på arbetsplatserna” (11 juni) – handla om att vara för eller emot aktivitetsbaserade kontor. Huruvida aktivitetsbaserat hjälper eller stjälper beror ju helt och hållet på vilka behov som finns på en viss arbetsplats. Inom projektet Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA) tror vi istället att frågan är: hur kan vi skapa arbetsplatser som står öppna för alla människor med rätt kompetens för att klara dagens och morgondagens kompetensförsörjning?

Istället för individuella och ofta stigmatiserande anpassningar så behöver vi skapa flexibla miljöer som fungerar för olika användare och situationer. Liksom artikelförfattarna ser vi universell utformning som en väg framåt.

Ett klassiskt exempel på universell utformning är automatiska dörröppnare. De är nödvändiga för många med nedsatt rörlighet och dessutom bra för dem som har händerna fulla av redskap eller spädbarn. Begreppet har utvecklats för att minska funktionshinder, men är också ett sätt att minska andra hinder som begränsar livet för människor som faller utanför normen, till exempel på grund av kön, modersmål eller ålder. Universell utformning av arbetsplatser handlar inte bara om fysisk utformning, utan också om den sociala miljön, rekrytering, digitalisering och ledning av arbetsplatser.

Allt hänger ihop.

Framgångsrika arbetsplatser lyckas ta bort de diskriminerande glastaken och trösklarna och ersätta stuprören med ett helhetsgrepp. Fysisk utformning, social arbetsmiljö, kompetensförsörjning, arbetsformer och inte minst digitaliseringsprocesser växelverkar sinsemellan. Till exempel hjälper det föga att bli bättre på diskrimineringsfri rekrytering om de nya medarbetarna inte känner sig välkomna och därför slutar inom kort.

Att åstadkomma den perspektivändring som universell utformning innebär är inte gjort i en handvändning. Liksom artikelförfattarna ser vi systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder mot diskriminering som grundbultar. Ovanpå det behövs universell utformning av arbetsplatser för att få rätt person till rätt plats. Då vinner alla - såväl individ, arbetsgivare och hela samhället.

Dolores Kandelin Mogard, projektledare, Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser
Markus Furuberg, ordförande för styrgruppen för samma projekt, tillika förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR