”Det kommer att vända” 

maria mindhammar och ursula berge

Som ny GD fick Maria Mindhammar minst tre ”kriser” att hantera samtidigt; pandemi, hög arbetslöshet och en drastisk reformering. Hur går det så här ett år in i pandemin? Var ser hon ljuset och vad händer med arbetsförmedlarrollen när allt sker digitalt? Och hur fixar de arbetssökande det här? Samhällsvetarpodden pratar med Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Hur har ni hanterat minst tre kriser samtidigt – pandemi, hög arbetslöshet och drastisk reformering?

- En dag där i mars förra året förstod vi vidden av krisen. Då var det bara att prioritera om och kavla upp ärmarna, men vi lyckades med det viktigaste som var att se till att arbetslösa fick sina planeringssamtal och sin ersättning så snabbt det bara gick, inleder Maria Mindhammar.

I augusti förra året gjorde ni bedömningen att peaken nog kommer i mars 2021. Nu är vi där. Vad ser ni nu?

- Läget är så osäkert så vi kan inte längre ha prognoser, men vi har bedömningar. Det som är glädjande är att fler går ut i jobb än som skriver in sig som arbetslösa. Det är positivt. Men vi ser också att fler blir långtidsarbetslösa. Det oroar oss. Vi får ser när vaccinationerna tar fart, men det kommer att vända.

Vi ser nu att även akademiker blir långtidsarbetslösa. Vad gör ni åt det?

- Före pandemin hade cirka 75% av de arbetssökande det vi kallar ”lägre konkurrenskraft”. Idag är den siffran 70%. Det är en annan grupp som har blivit arbetslös och där ingår även gymnasieutbildade och akademiker, och de har nu även blivit långtidsarbetslösa. Det är oroande, men å andra sidan är det de som kommer ut i jobb först, när det vänder, utvecklar Maria.

Det ser ut som att varselsiffrorna är på väg ner till ”normala” nivåer nu. Ser vi ljuset i tunneln?

- Man kan inte säga att vi ser ljuset i tunneln när vi har 180 000 långtidsarbetslösa och många på väg in. Det är oroande. Men att fler går ut i jobb än som kommer in är glädjande. Något vi måste ha ögonen på nu är att regeringens insatser vad det gäller korttidspermitteringar tar slut någon gång och då är risken att varslen och arbetslösheten stiger igen. Då måste vi vara beredda.

Att vara arbetssökande har förändrats på kort tid. Klarar alla arbetssökande att vara ett antal ”ärenden” i ett digitalt flöde där man ständigt möter nya personer på Arbetsförmedlingen?

- Vi får pröva oss fram. Men vi har krav på oss från politiken att digitalisera. Arbetsgivarna ställer allt högre digitala krav för att man ska vara anställningsbar. Men det finns alltid förutsättningar att ha planeringssamtal och få stöd och hjälp av oss. Men visst är det stora förändringar för många arbetssökande, men ofta också efterlysta.

Vad händer med arbetsförmedlarrollen i den här omstruktureringen?

- Arbetsförmedlarrollen är fortsatt viktig. Det behövs en kompetens även framöver av att kunna möta och förstå människor och arbetsmarknaden. Människan försvinner inte. Arbetsförmedlarna kommer i framtiden att också behöva specialisera sig. Mycket av detta klarar vi inom myndigheten. Jag är övertygad om att arbetsförmedlarrrollen kommer att fortsätta vara ett spännande och viktigt arbete i framtiden, avslutar Maria.

Det och massor om matchningstjänster, lokal närvaro, arbetsmarknadspolitiken i stort och mycket annat kan du höra i veckans Samhällsvetarpodden. I vanlig ordning ställer Ursula Berge frågorna.