Engagera dig i kampanj för jämställda löner

Varje år genomför nätverket Lön hela dagen, där Akademikerförbundet SSR ingår, en kampanj för jämställda löner. Vill du och din lokalförening engagera er? Nu har ni chansen. 

Akademikerförbundet SSR är sedan starten för elva år sedan med i nätverket Lön hela dagen som arbetar för jämställda löner. Lön hela dagen är ett samarbete mellan ett fyrtiotal fackförbund, kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund. Varje år räknar vi om löneskillnaden till tid för att synliggöra lönegapet mellan kvinnor och män. Vårt mål är att kvinnor (precis som män) ska få Lön hela dagen.

Ju fler vi är som deltar i kampanjen ju mer kan vi påverka! Om ni som lokalförening vill engagera er lokalt så finns det många sätt att göra det på. Nästa års kampanj kommer att starta genom att vi avslöjar årets klockslag den 22 februari. Då genomför vi också vår traditionsenliga manifestation på Sergels torg. Kampanjen pågår sedan i två veckor fram till den 8 mars. Kampanjaktiviteter kan genomföras runt om i landet när det passar i era organisationer under hela perioden 22 februari-8 mars.

Om ni vill vara mer och delta, anmäl intresse senast 23 december. Anmälan är inte bindande. Fyll i intresseanmälan så får du löpande information av oss. Vi kommer också föra samman personer som vill arrangera eller delta i kampanjaktiviteter på samma ort.

Om ni har frågor, hör av er till malin.frojmark@akademssr.se eller Jenny Andersson på Sveriges kvinnoorganisationer, jenny.andersson@sverigeskvinnoorganisationer.se.

Det är dags för #lönheladagen!